Årsmøte i Drammen Venstre

Velkommen til Drammen Venstres årsmøte, som avholdes på Jonas B. Gundersen, torsdag 26. februar kl. 1900.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Kjære medlemmer i Drammen Venstre

Viser til tidligere utsendte invitasjon til årsmøte. Årsmøtet 26. januar er flyttet til Jonas B. Gundersen i 2. etg. kl. 19:00.

Vedlagt er innkalling og styrets årsmelding. Revidert regnskap, budsjettforslag for 2017 og valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.

Dagsorden

Alle medlemmer ønskes velkommen til vårt årsmøte.

Årsmelding for 2016 ligger ved. Revidert regnskap, budsjettforslag for 2017 og valgkomiteens innstilling legges fram i møtet.

Etter årsmøtet blir det en orientering om den lokale valgkampen v/leder for Buskerud Venstre og Valgkampsjef Erik Hørluck Berg.

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Valg av ordstyrer, protokollunderskrivere og referent
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Buskerud Venstres første kandidat Rebekka Borsch orienterer om Stortingsvalget og valgkampen.
  • Presentasjon av Buskerud Venstres andre kandidat Tom Hedalen.
  • Rekrutering av valgkampaktivister blant årsmøtedeltakerne.
 1. Styrets årsmelding
 2. Regnskap
 3. Budsjett for 2017
 4. Politiske uttalelser
 5. Valg av:
  • Leder, nestledere og styre
  • Valg av delegater pluss varadelegater til fylkeslagets årsmøte
  • Revisor
  • Valgkomite
 6. Avslutning

Håper mange av dere har anledning til å være med å bygge et solid lag fram mot Stortingsvalget og samarbeidet med Venstre i Nedre Eiker og Svelvik fram mot kommunevalget i 2019.

Vel møtt!

På vegne av styret

Reidar Reitan
Org. Nestleder Drammen Venstre
Valgkampkontakt for Drammen
Mob: 477 00 595

Lokal valgkamp v/leder for Buskerud Venstre og Valgkampsjef Erik Hørluck Berg.

 • Hvordan er valgkampen organisert, hva vi satser på og hva vi gjør bedre enn før.
 • Arbeidsoppgaver for den valgkretsansvarlige og viktigheten om hvordan det blir gjort.
 • Fastsettelse av stemmemåltall for hver krets.
 • Dørbankteori for dummies
 • Veien videre.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**