Åpent og inkluderende Ålesund

Foto: (CC) Andrés Nieto Porras / flickr.com

Venstre fikk med seg hele bystyret på å lage en plan for et åpnere og mer inkluderende Ålesund i saken som omhandlet planstrategi. Dette baner vei for et åpnere, varmere og mer inkluderende Ålesund, sier Alvhild Bjørge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Alvhild Aspelund Bjørge

I den opprinnelige planstrategien var det foreslått at en skulle “vurdere rullering” av handlingsplanen mot diskriminering av LHBT-personer i Ålesund i løpet av planperioden. Dette mente Venstre var alt for svakt og fremmet sitt eget forslag som ble enstemmig støttet av bystyret.

Bystyrets vedtak etter forslag fra Venstre:

Det settes ned et utvalg for å vurdere gjeldende ”Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner” og dens måloppnåelse. Utvalget får mandat til å lage utkast til en ny handlingsplan for å gjøre Ålesund til en åpnere og mer inkluderende kommune med særlig vekt på LHBT-personer.

Alvhild Aspelund Bjørge sitt innlegg i bystyret:

Ordfører, bystyre.

Venstre hadde i høst en interpellasjon om rullering av Handlingsplan mot diskriminering av LHBTI-personer, med bakgrunn i at Ålesund har en lang vei å gå for å bli en mer åpen og inkluderende by.

Den gjeldende handlingsplanen er vedtatt i et 10-årsperspektiv fra 2010 til 2020, noe som er et ganske langt perspektiv for en plan i det store og det hele, og som kan medvirke til at planen blir mer en sovepute enn et verktøy.

Mange unge mennesker velger å flytte ut av byen for å føle seg fri til å kunne leve sitt liv, mange voksne velger å leve et dobbeltliv, eller et liv som i virkeligheten ikke er livet de ikke ønsker å leve, men som i frykt for å bli fordømt og frøset ut av sine omgivelser, ikke har andre veier å gå. Mange eldre sitter og ser tilbake på et ulevd liv, et liv uten frihet til å elske den de ville, om det var en av samme kjønn eller en transeksuell de ville elske, men ikke kunne.

Ordfører, dette skjer den dag i dag. Ut i det 7. Året av handlingsplanen er Ålesund gått noe fremover, men har enda et stykke å gå. Ålesund vil ha stor gevinst på å bli mer åpen, mer inkluderende og skape mer hjertevarme. Et åpent, varmt og inkluderende samfunn vil være mer attraktivt å flytte til, og bli værende i. Et åpent, varmt og inkluderende samfunn vil skape mer omsorg, og mindre ensomhet, det vil skape mer klemming, og mindre slåssing.

Det er ikke bare LHBT personer som ikke føler seg helt i ett med samfunnet, også innvandrere, handicappede, asylsøkere, utenlandske arbeidere, demente og folk med psykiske lidelser. Listen er helt sikkert lengre.

Skal Ålesund komme et skritt videre i dette arbeidet med å bli mer åpent, inkluderende og varmt må vi ha en oppdatert handlingsplan som strekker seg over kortere perioder, og som kan bli et aktivt arbeidsverktøy i alle samfunnslag, fra kommunale arbeidsplasser til idrettsbanen. Venstre ønsker at vi allerede nå setter ned et utvalg som vurderer den gjeldende planen, dens måloppnåelse og som kan utarbeide en ny plan over et 4-årsperspektiv.

Ideelt bør et slikt utvalg være bredt og representere mange samfunnsgrupper, LHBT-personer, asylsøkere, idrettslag, frivillige organisasjoner, rådet for likestilling av funksjonshemmede, administrasjonen og kanskje enda flere.

Kanskje kan planen hete ”Ålesund er for alle”?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**