Uttalelse: Bedre velferd og vekstmuligheter gjennom digitalisering

Foto: Marius Nyheim

Rogaland Venstre vil tydeliggjøre det politiske ansvaret og trappe opp satsingen på digitalisering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Verdenssamfunnet befinner seg akkurat nå i et teknologisk paradigmeskifte hvor digitalisering revolusjonerer måten det jobbes på i både offentlig og privat sektor. Big Data, 3D-printing, roboter, kunstig intelligens (AI), tingenes internett (IOT), kroppsnær teknologi, og utvidet/virtuell virkelighet (AR/VR) er bare noen av teknologiene som effektiviserer eksisterende prosesser og skaper helt nye muligheter. Det er også utfordringer knyttet til personvern med digitaliseringen som skjer i samfunnet og som skjer raskt.

Vi er en høyt utdannet kompetansenasjon og har solid IKT-infrastruktur

Her ligger det store muligheter for Norge. Vi er en høyt utdannet kompetansenasjon og har solid IKT-infrastruktur. Det gir oss et svært godt utgangspunkt for å utvikle en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig digitalisert næringsliv. Dette vil imidlertid ikke komme av seg selv, og det trenger en kontinuerlig oppfølging med hensyn til personvernet. Derfor vil Rogaland Venstre tydeliggjøre det politiske ansvaret og trappe opp satsingen på digitalisering.

Rogaland Venstre vil:
– Klargjøre det politiske ansvaret for digitaliseringen av Norge
– At digitalisering skal være en av regjeringens viktigste arbeidsområder.
– Etablere en overordnet digitaliseringsstrategi for Norge.
– Etablere en rullerende nasjonal digitaliseringsplan (NDP) som skal være retningsgivende for regjeringens digitaliseringspolitikk.
– Trappe opp investeringene i kommunale IKT-systemer. Herunder prioritere åpne standarder, fellesløsninger, gjenbruk og personvern.

Vedtatt på Rogaland Venstres årsmøte 4.-5. februar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**