Uttalelse: En mer miljøvennlig petroleumsnæring skal lønne seg

www.dn.no

Rogaland Venstre ønsker mer målrettede og sterkere insentiver til norsk petroleumsnæring, slik at det blir mer lønnsomt å gjøre tiltak for energieffektivisering og utslippskutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Dersom petroleumsnæringen skal gå i en grønnere retning, må det det være lønnsomt å utvikle, investere og ta i bruk teknologi som bidrar til lavere utslipp. Med store investeringer på norsk sokkel også i fremtiden må utslippene være så lave som mulig.

Derfor vil Rogaland Venstre ha gunstige avskrivningsregler for investeringer i grønn teknologi i en kombinasjon med økte avgifter for CO2-utslipp. I tillegg vil Venstre ha en skjerping av miljøkravene som stilles til Plan for utbygging og drift (PUD), samt nye letelisenser. Det må også stilles krav om at diesel byttes ut med gass eller enda mer miljøvennlig drivstoffeller bedre for forsyningsskip og annen tonnasje som opererer på nye felt. Maritim næring som opererer inn mot norsk petroleumsnæring må ha de samme insentivene og kravene som petroleumsnæringen.

Det norske skatteregimet for sokkelen må legges om slik at det ikke fører til ulønnsom næringsstøtte. Rogaland Venstre ønsker å utrede endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investering på norsk sokkel for å unngå at staten dekker store tapsprosjekter.

 

Vedtatt på Rogaland Venstres årsmøte 4.-5. februar 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**