Farsund Venstre fikk gjennom et viktig tillegg til Stortingsprogrammet

M/S Albatros på vei inn Lysefjorden, Av Torsten Kramer - Wikicommons

Farsund Venstres Harald Schuitema ønsket å styrke Venstres stortingsprogram på miljøtiltak innen skipsfart. Innspillet ble formidlet og sendt inn av Sten Inge Dahn. Følgende forslag til tillegg ble vedtatt av Agder Venstre.

“Skipsfartens utslipp av kloakk og gråvann skader livet i havet, og bør derfor begrenses mye mer enn hva tilfellet er i dag. Dette gjelder spesielt utslipp fra cruiseskip med mange mennesker om bord.

Etablere mottaksanlegg for kloakk og gråvann i havnene, spesielt i havneanlegg som anløpes av cruiseskip, og arbeide for at skipene pålegges å benytte disse anleggene.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**