Fokus på kvinnelige gründere bør styrkes i Stortingsprogrammet

Beate Marie Johnsen, Foto: Ann Karin Fuglestad

På Fylkesårsmøtet til Agder Venstre foreslo Beate Johnsen et styrket fokus på kvinnelige gründere i Venstre sitt stortingsprogram.

“Vi bør styrke kvinnelige grunderes muligheter til innovasjon og nettverksbygging.

* 28 prosent av norske gründere er kvinner, 72 prosent er menn
* 32 prosent av dem som starter enkeltmannsforetak er kvinner, mens 20 prosent av dem som starter AS er kvinner.

* Undersøkelser viser at kvinnelige gründere lykkes i mindre grad enn menn. Fem år etter oppstart er kvinneandelen lav blant de mest suksessfulle og kvinnene er overrepresentert blant de som bare finansierer egen lønn. Undersøkelser viser at flere bedrifter som drives av menn hadde vekst og overlevde de første fem årene. Hvorfor lykkes ikke kvinner like mye?
• Tør ikke satse
• Redde for risiko
• Starter små selskaper uten ambisjoner om vekst
Hvor utføres det grunder virksomhet?
* De mest populære yrkene for kvinner å starte bedrift i, er i næringer rettet mot helse- og omsorg, restaurant og kafé . For menn er de fleste gründere lokalisert i IT-, og bygg- og anleggsnæringen.

I Agder har vi ekstra utfordringer på levekår og likestilling. Vi har et kjønnsdelt arbeidsliv. Næringslivet bør stimuleres til allsidighet. Et allsidig næringsliv kan bidra til det gode liv på Agder. Undersøkelsen tyder på at kvinner har behov for andre typer tilnærminger for å både tørre og lykkes i arbeidslivet som gründere.

Agder Venstre har i helgens fylkesårsmøte vedtatt etter forslag fra undertegnede, at punktet om å styrke kvinnelige gründere med innovasjon og nettverksbygging ønskes inn i stortingsprogrammet. Farsund Venstre ønsker fokus på næringspolitikk, som bidrar til å løfte kvinner fram.”

Beate M. Johnsen
Farsund Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**