Vindmølleklage tas ikke til følge

Wikicommons

I september vedtok Farsund kommune at en ny klage på Lista Vindkraftverk ikke blir tatt til følge. Farsund Venstres Oskar Tveit mente at man burde avvente en beslutning til det har kommet en ny kommunelege på plass. Det trengs fagkompetanse til å behandle denne saken, og klagen. Men så ble ikke hørt. Flere av naboene har klagd på vedtaket og saken kom opp på nytt i kommunestyret.

Farsund Venstres Beate Marie Johnsen var den som tok ordet først i saken og foreslo at klagen blir tatt til følge.

…- Dette er en vanskelig sak som vi har hatt på bordet før. Da kommunestyret hadde saken sist, så foreslo min kollega Oskar Tveit at saken skulle utsettes siden vi ikke hadde kommunelege. Saken er utredet av kommunalsjefen. Administrasjonen har altså utredet saken uten egentlig å besitte tilstrekkelig fagkompetanse.

Hun påpekte ellers at det er kommunens egne avtaleinngåelser som gjør at man i dag står med denne klagen.

– Jeg tenker at det er vårt første mandat å ivareta våre innbyggere. Rapporten etter helsekonsekvensutredningen har flere spørsmål enn svar. Klagerne påpeker flere ting, blant annet at solblink og skyggekast ikke er utredet. Det er heller ikke utredet hvilke boliger som er mest plaget, sa Johnsen.

Hun la videre til:

– Minst 19 personer er plaget i større eller mindre grad. Vi bør ta saken alvorlig. Jeg tenker det er lurt å ta et steg tilbake. Vi kan ta klagen til følge og opp til ny behandling. Vi bør ha nødvendig fagkompetanse på plass, det vil si en kommunelege eller eventuelt fylkeslege.

Johnsen pekte ellers på at Fylkesmannen er tidligere ordfører i Farsund, Stein A. Ytterdahl, som var ordfører da kommunen i sin tid ga sin tillatelse. Hun ga uttrykk for at hun mener at både Ytterdahl og hele hans stab vil være inhabil som klageinstans…(sitat fra avisen Lister).

Fremskrittpartiets Lars Kjelland mener at kommunestyret ikke er i stand til å mene noe mer enn de allerede har ment og at man får vente til Fylkesmannen har sagt sitt. Til tross for at Tor Bjarne Pedersen (Ap) også var svært tydelig på at kommunen må ta ansvar syntes ikke resten av politikerne det samme. Og klagen ble avvist.

Farsund Venstre mener det er bortimot skandaløst at kommunen igjen avviser saken og at de berørte innbyggerne ikke blir tatt på alvor.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**