Våre folk i styrer og utvalg 2019-2023

Johan Tønnes Løchstøer: Medlem i Kommunestyret og i Administrasjonsutvalget.

Leder for hovedutvalget Helse og omsorg.

Solfrid Rui Slettebakken: 1.vara til Kommunestyret, 1.vara til styret i Jomfruland Nasjonalpark. Medlem av valgnemnda. Vara til styret i Delecto.

Trine Jørgensen Dahll: Fylkesstyrerepresentant i Vestfold Telemark. Sitter i Kontrollutvalget.

2.vara til Kommunestyret, sitter i styret for KBB.

Preben Hjallum: 3.vara til Kommunestyret

Arvid Slettebakken: 4.vara til Kommunestyret.

Ilona Buraka: Medlem av Innvandrerrådet.

21.januar 2020

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**