Våre folk i styrer og utvalg 2023-2027

Johan Tønnes Løchstøer: Kommunestyret. Leder i hovedutvalget Helse og omsorg. Valgnemnda.

Trine Jørgensen Dahll: Fast medlem av Plan og miljø-utvalget. 1.vara til kommunestyret og er i styret for Kragerø Bolig Byggelag (KBB)

Solfrid Rui Slettebakken: 2.vara til kommunestyret, Vara til kontrollutvalget og til styret i Delecto.

Petter Wellek Baann: Vara til styret Sannidal samfunnshus

Marianne Lonar: 3.vara til Oppvekst utvalget

Kenneth Sommerseth: 4.vara Oppvekst

Ilona Buraka: Medlem av Innvandrerrådet.

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**