Årsmøte Mandal Venstre 25.1.2017

Ingvild W Thorsvik Varaordfører i Mandal. Venstres 2.kandidat til Stortinget i Aust- og VestAgder, Foto: S.B.Kastrud

Årsmøte Mandal Venstre 25.1.2017

Sted: Tiedemandsgården

Oppmøte: Sigurd Bjørn Kastrud, Stein Inge Dahn. Kristian Røssaak og Kristina Z. Athanasiou

Sakslisten ble godkjent uten merknader.

Kristian Røssaak ble valgt som møteleder

Kristina Z Athanasiou ble valgt som referent

Årsmelding ble godkjent uten merknader.

Politisk regnskap ble lagt frem av Sigurd Bjørn Kastrud. Årsmøte er veldig fornøyd med jobben som har blitt gjort.

Styret i Mandal Venstre vil berømme vara-ordfører og 2. kandidat til stortingsvalget, Ingvild W Thorsvik for hennes innsats. Styret vil arbeide for å støtte henne i valgkampen og i arbeidet i Mandal bystyre.

Regnskapet er revidert og godkjent av revisor. Det er 18350,- pr. Dags dato. I tillegg er det forventet at det kommer ytterligere 10000,- i løpet av 2017-kr.4000 er allerede kommet inn. Åtte tusen er brukt av styreleder til valgkampmateriell.

Valgkampplan blir utsatt inntil videre. Kristina Z Athanasiou ble valgt som valgkampleder og Kristian Røssaak som assisterende valgkampleder

Kontingent forblir den samme

Valg:

Kristian Røssaak ble gjenvalgt som leder. Trond Birkeland er valgt inn i styret. Ingvild W Thorsvik og Stein Inge Dahn fortsetter som vara.

Sigurd Bjørn Kastrud, Ingvild W Thorsvik, Henning Bokneberg og Kristian Røssaak ble valgt til utsendinger til fylkesårsmøte, Unn Listøl Larsen som vara rep.

Stein Inge Dahn møter fra fylkestinget.

Mandal Venstre nominerer Stein Inge Dahn og Kristian Røssaak som landsmøteutsendinger.

Politisk uttalelse blir utsatt.

Mandal, 1. februar

Kristina Z. Athanasiou

Referent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**