Omorganisering av omsorgsboliger på Helsetunet

Venstre sitt syn i saken om omorganisering av omsorgsboliger på Helsetunet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Det er bestemt at helsetunet skal bli lokal medisinsk senter og skal inneholde hovedsakelig dagtjenester og akuttmottak. Omsorgsboliger skal fases ut og opprettes andre steder. I fjor ble det vedtatt at 10 av de 19 omsorgsboligene skulle flyttes til ledige boliger på Ravnanger. Dette frigjorde en etasje på helsetunet. Denne skal nå brukes til samlokaliseringen av helsestasjonene i Florvåg, Strusshamn og Kleppestø.

Det er de resterende 9 omsorgsboligene som ligger i 2 etg. som vi nå diskuterer. For å videreføre planen om en sentralt samlet helsetjeneste for Askøy og behovet for flere og bedre helsetjenester til ungdom, psykisk helse, familierådgivning med mer. skal disse flyttes til helsetunet.

Disse tjenestene er pr idag plassert rundt omkring i kommunen og noe er ennå ikke startet opp. En felles plassering vil styrke tjenestene, gi bedre tilgjengelighet og et bedre tilbud til de innbyggerne dette gjelder. Dette er helt i tråd med plan som ble vedtatt av alle partier i 2015.

Venstre ser det som et riktig skritt i retning denne utviklingen av bedre helsetjenester på Askøy.

Det vil alltid koste å prioritere og i noen tilfeller vil det ramme uskyldige tredjepart. I denne saken er vi blitt forsikret fra fagavdelingen at de potensielt uheldige konsekvensene er redusert til et minimum og at de beboerne det gjelder vil bli ivaretatt på best mulig måte. Det er forståelig at folk reagerer slik denne saken fremstilles i sosiale medier og i lokalavisen, det føles nært og det føles urettferdig.

Det er politikerens oppgave å bli indignert på vegne av innbyggerne når ting ikke føles riktig. Vi skal tale innbyggernes sak. Det er riktig og viktig. Men realiteten er også at vi må stole på fagfolkene i administrasjonen når de forsikrer oss om at denne omorganiseringen er uproblematisk. Dette er viktig å få frem i diskusjonen. Det er det vi i Venstre må forholde oss til.

Vi som politikere blir lett «fanget» i enkeltsaker, og glemmer å se helheten. Vi i Venstre er overbevist om at fagfolk i avdelingene ikke tar avgjørelser som bevisst negativt rammer de menneskene de er satt til å hjelpe.

Vi må samtidig ikke glemme det faktum at vi kontinuerlig må utvikle og forbedre tjenestene i kommunen vår, til det beste for alle innbyggere. Det er derfor vi har kompetente fagfolk som sørger for at tjenester blir ytt og ressurser brukt på best mulig måte innenfor de rammene politikerne har gitt i form av prioriteringer i budsjett og planer vi har vedtatt.

Det blir fryktelig vanskelig for ansatte i kommunen å jobbe strukturelt og utviklende når politikere som maner til utvikling, effektivitet og god ressursbruk i neste omgang kritiserer og blir oppgitt når de faktisk gjør det.

Askøy Venstre mener at denne omorganiseringen et riktig og viktig skritt i utviklingen av bedre helsetjenester på Askøy.

 

Innlegget er skrevet av Ronny Knutsen, medlem av utvalg for levekår for Askøy Venstre

————————

I etterspillet av denne saken og i behandlingen i kommunestyret torsdag kveld er det kommet mange beskyldninger, karakteristikker av politiske kollegaer og mye skremselspropaganda fra Frp og Høyre. Det et trist at debatten blir så polarisert. Det føles også som en omkamp på en politisk kamp som allerede er blitt debattert og avgjort. Utvalg for levekår behandlet denne saken over to møter i januar, og vedtak ble gjort. Dette vedtaket er Frp og Høyre så sterkt uenig i at de siden har prøvd å få politisk omkamp. Det å være uenig å markere sin uenighet er helt på sin plass. De demokratiske spillereglene derimot tilsier at når vedtak er gjort etter en åpen debatt i et utvalg skal det respekteres. I denne saken har Frp og Høyre satt i gang et politisk spill som dessverre underminerer hele det politiske system.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**