Møtekalender våren 2017

Ukjent

Alle møtene våre foregår i Rådhuset kl 1800!!

Mandag 9.januar: Styremøte, forberedelser til Årsmøtet

Onsdag 18.januar: Årsmøte i Kragerø Venstre

Mandag 30.januar: Resolusjonsforslag til Telemark Venstre sitt Årsmøte + saker til kommunestyret 2.februar

Mandag 27.februar: Drøfting av saker til Formannskap 28/2 eller 6/3 og Kommunestyret 9/3

Mandag 3.april: Drøfting av saker til Kommunestyret 6/4

Mandag 8.mai: Drøfting av saker til Kommunestyret 11/5

Mandag 12.juni: Drøfting av saker til Kommunestyret 15/6.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**