Utdanningsdirektoratet til Ålesund

Student
Foto: Microsoft

Vil melde på Ålesund i kampen om statlige arbeidsplasser.

Hund

Fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde og bystyrerepresentant Steffen Falkevik fra Venstre vil melde på Ålesund i kampen om statlige arbeidsplasser, helst vil de ha utdanningsdirektoratet til Ålesund, hvis dette kommer i spill. Fra før har Venstre hatt en sentral rolle i å få politiets lønns- og regnskapsavdeling til Kristiansund og jobber aktivt for ennå flere statlige arbeidsplasser til fylket.

Gjerde og Falkevik viser regjeringens dokument som sier; Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren, med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk. Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo. Oppgaver og enheter skal blant annet vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i i Oslo.
Venstre har tatt initiativ til at fylkeskommunen nedsetter en administrativ gruppe til å jobbe for å få flere statlege arbeidsplassert il fylket. Dette var også oppe som spørsmål på siste fylkesutvalgsmøte. Vi har visst at det kom til å komme en utflytting fra Oslo, slik det gjør nå og ville passe på at fylkeskommunen var beredt, sier Gjerde. Hun mener at at alle de tre byenee våre nå må være på allerten for å sikre at de blir med i kampen med resten av landet om det som skal flyttes ut.
Ålesund må også være tidlig ute å melde ønske om statlige arbeidsplasser fra Kunnskapsdepartementet som nå skal flyttes ut av Oslo. Det blir viktig å vise frem at vi både vil og har kompetanse å plass til å fylle slike arbeidsplasser. Gjerde og Falkevik ønsker at dette er en kamp hele Ålesundsområdet og fylket kan være med på sammen med Møre benken.
Falkevik tror Ålesund kan stille med sterke kort i kampen om kompetansearbeidsplasser fra Kunnskapsdepartementet, men bare om hele regionen står sammen.
– Dette vil tilføre hele regionen viktige stillinger, særlig stillinger som er attraktive for kvinner som kan gjøre det lettere for familier å velge Sunnmøre når det er attraktive arbeidsplasser til begge.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**