Nye arbeidsplasser på VEAS i Nye Asker

Asker Venstrearbeider for flere arbeidsplasser på Bjerkås/Slemmestad., Foto: Hanna Meyer Thuestad

-Akershus Venstre vil at Ruter som innkjøper stimulerer til økt lokal produksjon og bruk av biogass. Biogassnæringen i Asker og Bærum har stort potensial for vekst, og kan bidra til å skape flere, nye arbeidsplasser, heter det i uttalelsen vedtatt av Akershus Venstres årsmøte 6. februar, basert på årsmøteuttalelse fra Asker Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Akershus Venstre vil at Ruter som innkjøper stimulerer til økt lokal produksjon og bruk av biogass. Biogassnæringen i Asker og Bærum har stort potensial for vekst, og kan bidra til å skape flere, nye arbeidsplasser.

Avfall blir biogass

Norske biogassanlegg produserer 100% klimanøytral biogass fra lokale avfallsressurser som matavfall, kloakk og husdyrgjødsel. Biogass brukes i busser og tungtransport, og kan også brukes i biler og ferger. Utslippene går ned globalt, og kan også lokalt senke forurensningen med 30%. Biogassanlegg produserer i tillegg biogjødsel. Dette kan være med på å erstatte fosfor og å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig.

Industrivekst

Avløpsvannet i Asker, Bærum, Oslo, Røyken og Nesodden kan gi grunnlag for stor industrivekst ved Askers grense mot Røyken. VEAS (Vestfjordens avløpsselskap) på Slemmestad, som allerede er Norges største renseanlegg, ser mulighetene i det grønne skiftet. VEAS vil bli en aktør på det norske energimarkedet som leverandør av klimanøytral biogass til transportbransjen.

Lokalt produsert

På tross av alle fordelene velges ikke biogass ofte nok til å løse oppgaver i det offentlige. I flere bussanbud er det valgt å importere hydrogenerert vegetabilsk olje – HVO, markedsført som «fornybar biodiesel med 40-90 pst. klimareduksjon» fremfor lokal produsert klimanøytral biogass fra avfall.

Regjeringens egen biogasstrategi sier det skal satses mer på biogass, og offentlige anbud skisseres som et svært viktig virkemiddel. Når Ruter ikke spesifiserer biogass i sine bussanbud, så skaper det en usikkerhet i markedet. Usikkerhet om marked for biogass kan stoppe utvidelsen på VEAS.

Akershus Venstre vil derfor at:

  • Akershus skal ta initiativ til å tilrettelegge for større bruk av biodrivstoff i Vest-regionen i samarbeid med Oslo, Asker og Bærum.
  • At Akershus fylkeskommune skal utrede hvordan Ruter som offentlig innkjøper kan ta en sterkere rolle for å skape et økt marked for biogass i regionen.
  • Akershus´ utredning skal inneholde beregninger av tiltakskost for reduserte klimagassutslipp fra busser med elektriske batterier, hydrogen, biodiesel og biogass etter 2020.
  • At det etableres ordning via Enova for tilskudd til anlegg for fylling av biogass på bussoppstillingsplasser, og at biogass blir en tydeligere del av Norges satsing på biodrivstoff.
  • At utredningen skal sammenlikne bærekraftvektene mellom HVO (2. generasjons fornybar diesel) og biogass, og synliggjøre verdiskapningen biogassproduksjonen gir i regionen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**