Olje og samferdsel på fylkestinget

Oseberg feltsenter
Foto: OLF/Tom Haga (CC BY-SA 2.0) Flickr.com / Norsk Olje og Gass

Både miljø og samferdsel stod på dagsplanen under forrige fylkesting den 20.-22. februar, og Venstres gruppe var aktive på begge. Dessverre så ble vi ganske skuffet over avgjørelsene til fylkestingets flertall og andre «miljøpartier».

I sammenheng med en mulig utvidelse av TFO-området ble det sendt ett forslag ut på høring fra Olje- og energidepartementet før nyttår. En utvidelse i Norskehavet på ca 15% i forhold til 2016. Nordland Venstre mener at TFO-ordningen ikke fungerer som en tildelingsmekanisme på norsk sokkel, spesielt i all den tid den ikke tar hensyn til miljøfaglige råd og undergraver en helhetlig forvaltning av havmiljøet.

Venstre gikk derfor sammen med Rødt og Miljøpartiet De Grønne og forfattet et svar som tok inn over seg de tilbakemeldinger som har kommet fra en samlet miljøbevegelse, Fiskarlaget og Kystfiskarlaget.

Dessverre så stilte flertallet på fylkestinget seg positive til å utvide områdene, dette inkluderte andre tradisjonelle miljøpartier som SV og KrF.

Fremmet forslag om TFO-utvidelse

Venstre fremmet og en uttalelse angående det nye samferdselskartet som har blitt lagt frem for Nordland. Venstre mener at forslaget slik det ligger bygger ned samferdselstilbudet drastisk, samtidig som det faktisk øker kostnadene i stedet for å gi innsparinger.

Vi i Nordland Venstre mener dette er absolutt feil vei å gå, i Nordland er vi avhengig av mer samferdsel og mer effektiv samferdsel, ikke mindre og dyrere samferdsel.

Uttalelse om samferdselskartet

Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**