Matavfall ut av søppelbøtta

roaf.no

Venstre har satt matavfall på dagsorden. Fremtidig avfallshåndtering i Kristiansund må oppfylle nye forskrifter som pålegger kommunene å sortere og gjenvinne blant annet matavfall

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Ved behandlingen i bystyret 18.februar i sak om lokalisering av ny avfallshåndtering i Kristiansund, fikk Venstre full tilslutning til sitt forslag om at ny omlastingsstasjon for avfall må planlegges for mottak i tråd med de nye forskriftene. Videre at arbeidet med Hovedplan for avfall for Kristiansund må fremskyndes.

Allerede da saken var oppe i Formannskapet 14.februar fremmet Venstre et forslag om at nytt avfallsanlegg må planlegges for mottak av matavfall. Dette var en premiss som ikke var vurdert i saksfremlegget. Miljødirektoratet varslet i januar om at det kommer en ny forskrift som blant annet gjelder matavfall.

Etter forslag fra flertallskonstellasjonen (AP, V, H, MDG, SV og KrF) ble en prøveordning for hjemmekompostering av matavfall i Kristiansund vedtatt i talldelen for budsjettet 2017, benevnt komposteringsprosjekt. Ordningen med hjemmekompostering forventes å tre i kraft i månedsskiftet april/mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**