Glad for batteri på bussveien

Fjerne moms på kollektivtrafikk

Fylkestinget vedtok å satse på batteribusser på bussveien på Nord-Jæren på sitt møte den 7. mars. Venstre sin gruppeleder, Anja Endresen, er glad for at vi nå går for batteri som en utslippsfri løsning når bussveien åpner i 2021, når det likevel ikke ble bybane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Bussveien er det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren og blir Europas lengste bussvei, cirka 50 kilometer ferdig utbygd. Et bredt flertall på fylkestinget, alle partiene unntatt Høyre, sto bak vedtaket om å satse på batteriteknologi. Les hele vedtaket her.

Venstre ville primært etablere et fremtidsrettet skinnegående bybanesystem, understreket Endresen i sitt innlegg ved fylkestinget sin behandling av saken. Det ville kreve mindre areal, være miljøvennlig og innebære nullutslipp. Det ville også være i tråd med det kommunene på Nord-Jæren ønsket.

Gruppeleder for Venstre i fylkestinget, Anja Berggård Endresen

Det politiske flertallet den gang ville det imidlertid annerledes og vedtok med knappest mulig margin etablering av bussvei. Det er derfor det utgangspunktet vi har idag når vi drøfter teknologivalg på bussveien, sa Endresen.

For Venstre er det fremdeles like viktig at vi sikrer et miljøvennlig kollektivtilbud og at den teknologiske infrastrukturen derfor er batteribasert. Fylkeskommunen er involvert i to forsøksprosjekter med batteribuss allerede. Vi vet også at blant Oslo ruller dette ut i enda større grad enn i Rogaland og at teknologien derfor er enda mer utprøvd når vi skal foreta de endelige innkjøpene, understreket Endresen.

Med bussveien får vi 90 prosent av kjøreveien i egne traseer. Det sikrer god fremkommelighet og god regularitet. Avgangene blir så hyppige mange steder, at man ikke lenger vil ha behov for rutetabeller siden bussene likevel går så ofte.

En av de store plassene med den nye bussveien, er at det kapasitet og plass til så mange nye passasjerer. Vi vil ha eksisterende materiell og kapasitet til en passasjervekst på mellom 110 og 200 prosent. Jeg gleder meg til å se flere folk reise kollektivt og Venstre håper vi får tatt ut det potensialet vi ser her, avsluttet Endresen.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**