Fredrikstad trenger byggeskikkprisen

Fra Trosvikberget, Foto: Trond Svandal

Fredrikstad står overfor mange år med store forandringer. Antallet innbyggere øker, sentrum skal fortettes, gammel bygningsmasse trenger vedlikehold, samtidig som eldre bydeler er under press. Hvis all denne byggeaktiviteten skal bli så bra for Fredrikstad som vi vil at den skal være, må utbygging og rehabilitering skje med kvalitet. Godt håndverk, god materialbruk, god byggeskikk og god arkitektur er helt avgjørende for å skape en god by for fremtiden.

Venstre mener Fredrikstad fortjener å ha en byggeskikkpris. Den skal være en hederspris for de gode prosjektene. De som satser på kvalitet og som bidrar til ekstra gode bygninger som løfter og forbedrer bybildet, enten det er snakk om nybygg eller restaurerte gamle hus. Fredrikstad hadde sin byggeskikkpris, som ble delt ut med litt ujevne mellomrom, i årene fra 1994 til 2004. Mange fikk sin berettigede påskjønnelse i de årene, men så stoppet utdelingene.

Vi fremmer derfor en sak for formannskapet hvor vi ønsker å gjenopprette praksisen med å dele ut byggeskikkprisen. Det tror vi vil være bra for Fredrikstad, og håper derfor på bred tilslutning fra de andre partiene for denne viktige byutviklingssaken.

Trond Svandal
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**