Nye muligheter for distriktsfylket Telemark

Oljeøkonomien har vært sentraliserende. Skien Venstre mener at nettopp distriktsfylker som Telemark har gode forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet i næringslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Oljeøkonomien har vært sentraliserende. Den er også eiet av store multinasjonale selskap og de aller fleste oljearbeidsplassene i landet har kommet i store byer som Oslo, Stavanger og Bergen. Mens nye norske arbeidsplasser, enten det er innen fornybarnæringer, IKT eller reiseliv, vil ha minst like gode vekstvilkår i Skien, Nome og Kviteseid som i de store bykommunene.

Skien Venstres Geir Arild Tønnessen er leder for Hovedutvalget for klima, miljø, næring og friluftsliv. Vi vil arbeide for å støtte opp om langsiktig arbeid for fortsatt å styrke Innovasjon Norge, øke skattefordeler til forskning og utvikling i bedriftene, gjøre det vi kan for å effektivisere og redusere “skjemaveldet” og styrke trygdeordningene og rettighetene for selvstendige næringsdrivende.

I Venstres alternative statsbudsjett foreslo Venstre bl a minstefradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarede minstefradraget for lønnsmottagere ( 610 mill), endre regler for forskudds- innbetaling for selvstendig næringsdrivende og styrke SIVAs inkubasjonsprogram med 50 mill.

Skien Venstre mener det er bra at det i samarbeid mellom Venstre og regjeringspartiene er gjort endringer i skattesystemet for å fremme investeringer og utvikling i bedrifter. Gjennomslag for å starte arbeidet med en ordning som skal sikre skattefradrag for å investere i nystartede bedrifter, vil bety mye.

Likedan kom det i forhandlingene om statsbudsjettet på plass gode ordninger som skal gjøre det lønnsomt for næringslivet å velge klimasmarte løsninger . Og våre nasjonale myndigheter satser nå mye på forskning og utvikling.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**