Til helga held Venstre landsmøte i Ålesund

Delegatsamling før Venstre LM i Ålesund.

Første helga i april er det Venstre-landsmøte i Ålesund. Det er tjue år sidan Venstre sist hadde landsmøte i Sunnmørs-hovudstaden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

No kjem over 350 delegatar og observatørar frå heile landet i tillegg til over 40 deltakarar frå riks- og regional presse.

Møre og Romsdal Venstre sine delegatar på landsmøtet er: 1. kandidat og stortingsrepresentant Pål Farstad, Lena Landsverk Sande, ordførar i Vanylven og i redaksjonskomiteen på landsmøtet, Olbjørn Kvernberg, Molde, Amalie Birkhol, 20-åring frå Stranda, Steffen Falkevik, Ålesund, Ragnhild Helset, varaordførar Kristiansund, Pål Grødahl, Ulstein, Britt Giske Andersen, varaordførar i Giske, Ola Betten, fylkesleiar i Venstre, Molde, Per Sefland, Kristiansund og Gunn Berit Gjerde, fylkesvaraordførar i Møre og Romsdal.

Det er stortingsval til hausten og for mange er difor dette det viktigaste landsmøtetet i ein fireårsperiode.

Landsmøtet er ein gigantisk politisk verkstad og det er 1880 endringsforslag til programmet som skal vedtakast.

Mellom sakene som skal opp på landsmøtet er regjeringssamarbeid. Der er dette sagt på førehand:
Tekst fra Venstres landsstyre (5.3.2017) til Landsmøtets redaksjonskomité om politisk samarbeid etter valget.
Under landsstyremøtet i Oslo 4.-5. mars 2017 ble spørsmålet om politisk samarbeid etter valget diskutert. Landsstyret ga redaksjonskomiteens leder, Iselin Nybø, følgende oppdrag: Redaksjonskomiteen skal utarbeide et forslag til uttalelse fra Landsmøtet 2017, og ber om at følgende formuleringer innarbeides.

«Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget. Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter. Vi legger kunnskap og forskning til grunn for rammene for politikken. Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Venstre vil i regjering for å få mest mulig gjennomslag for politikken vår. Da vil blant annet følgende være av avgjørende betydning:

  • En politikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og som medfører at vi når klimamålene og Paris-avtalen.
  • En politikk som fører til renere hav og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.
  • En politikk som viser respekt for kunnskap og forskning og som gir en god skole med muligheter og kunnskap for alle.
  • En politikk som sikrer gode oppvekstmuligheter for alle barn, herunder reformer som sikrer barn tilgang på barnehage og SFO uavhengig av familiens inntekt.
  • En politikk som bidrar til omstilling og fremvekst av nye bedrifter, herunder en politikk som gir skattelette til de som skaper arbeidsplasser.
  • En politikk som sørger for et fleksibelt arbeidsliv, der vi legger til rette for selvstendig næringsdrivende og for delingsøkonomien.
  • En politikk som bygger videre på de reformer i offentlig sektor som er iverksatt de siste fire årene, med gode fellesskapsløsninger i helse- og sosialpolitikken.
  • En politikk for å desentralisere makt og ressurser, der vi legger til rette for utvikling i både spredtbygde og og tettbygde områder.»
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**