#VenstreLM: Behold verneplikten

Jan Erik Søndeland, Joachim Steinbru

– Venstres landsmøte må si nei til forslaget om å gå over fra allmenn verneplikt til et yrkesforsvar, sa Rogaland Venstres Jan Erik Søndeland i programdebatten på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Les hele innlegget her:

Landsmøte, kapittelet om forsvarspolitikk er ikke kun for de spesielt interesserte. Dette er ikke et kapittel vi skal leke oss med. Dette er ikke et kapittel hvor vi skal finne enkle løsninger på store og svært alvorlige temaer.

Derfor vil jeg ha alles oppmerksomhet på dissensen mindretallet i programkomitéen har tatt ut om allmenn verneplikt, hvor de foreslår en overgang til et yrkesforsvar.

Det er to helt grunnleggende faktorer som gjør dette til et veldig dårlig forslag – og det er de samme to tingene jeg aller mest vil dere skal huske fra dette innlegget: Vi er et land med få innbyggere og vi har et vanvittig stort territorium å forsvare.

Jan Erik Søndeland på talerstolen på landsmøtet.

Hvor mange soldater trengs for å beskytte landet vårt? I dag er det Heimevernets oppgave. De har 45 000 soldater og utgjør 70 % av Forsvaret.

Å basere seg på et yrkesforsvar er det samme som å legge ned Heimevernet. Hvorfor det? Fordi verneplikten er hele rekrutteringsgrunnlaget til Heimevernet. Det er denne som gjør det mulig å ha soldater med våpen og trening spredt utover hele landet vårt.

Dette er helt grunnleggende premisser i denne debatten, men det reflekteres ikke over med ett ord fra mindretallet i programkomitéen. Det er svært, svært betenkelig. Med et pennestrøk vil demontere hele den norske forsvarsmodellen.

Land som går over til yrkesforsvar får et vesentlig mindre rekrutteringsgrunnlag, noe som begrenser antallet soldater man klarer ta inn. Har mindretallet i komitéen reflektert over hvor mange soldater Norge kan klare seg med?

Et yrkesforsvar kan beskytte kongen, regjering og enkelte sentrale objekter. Tror man dette yrkesforsvaret vil være tilstede der folk bor? At de vil komme til unnsetning i Nordfjordeid, i Risør, Dombås, Haugesund, Steinkjer, Florø, Narvik?

Jeg er ikke tvil om at de vil være tilstede i Oslo. De vil være i Finnmark. Og kanskje vil de ha soldater i et par av storbyene. Ellers i landet, vel der kan dere ikke regne med å bli prioritert. Dessverre. Til det vil et yrkesforsvar ha alt for få soldater.

Forslaget er ikke realistisk og tar ikke innover seg Norges grunnleggende forutsetninger. Derfor må landsmøtet avvise forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**