#VenstreLM: Venstre satser på kunnskap og forskning

Oberst Birger Eriksens byste i Drøbak., Foto: Erik Lundeby

– Venstre skal fortsette den sterke satsingen på kunnskap og forskning i neste stortingsperiode. Et offensivt programforslag vitner om dette, sa Rogaland Venstres stortingsrepresentant Iselin Nybø i programdebatten på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Les hele innlegget her:

Kjære landsmøte, kjære Venstrevenner. En ting er helt sikkert: De som tar en sjanse på Venstre får valuta for stemmen sin. I denne perioden har vi innført 11 måneder studiestøtte og overoppfylt gjeldende stortingsvalgprogram og bygger over 2 000 nye studentboliger i året. Vi har fått opprettet 750 stipendiater og opprettet nesten 2 000 nye studieplasser

Universitets- og høgskolesektoren har opplevd et taktskifte i satsingen på høyere utdanning og forskning de siste fire årene. Her har det ikke vært noe hvileskjær, slik det var under de rødgrønne. Og Venstre har spilt en avgjørende rolle her. Vi har plusset på utdannings- og forskningsbudsjettene hvert eneste år.

Men vi kan ikke slå oss til ro med dette. Vi har så vidt begynt. I neste periode skal vi fortsette satsingen på forskning og høyere utdanning. Et offensivt programforslag vitner om at dette, også i neste stortingsperiode, skal være en av de viktigste satsingsområdene til Venstre.

I neste periode skal vi jobbe for å øke studiestøtten ytterligere, slik at denne følger utviklingen i samfunnet generelt. Studentene våre er verdt sin vekt i gull, og vi som samfunn bør verdsette dette. Dette er menneskene som skal utvikle det vi skal leve av i morgen, de som skal lede og ta ansvar. Studentlivet trenger ikke være et luksusliv, men det må være et godt liv. Derfor skal vi øke antall studentboliger til 3000 årlig.

Vi skal heve undervisningskvaliteten ved å gi studentene veiledning og tilbakemeldinger på alle nivåer i utdanningen. Vi skal gjøre det mer attraktivt å være underviser i akademia, all status skal ikke knytte seg til forskning. For formidling er også viktig.

Så skal vi jobbe for å få flere forskningsmiljøer i verdensklasse. Allerede i dag har vi solide og gode forskningsmiljøer. Det er jo selvfølgelig fristende å peke på NTNU som har hentet hjem en nobelpris, men det er flere miljøer som er verdensledende på sitt felt. Vi vil ha enda flere.

Venstre vil at norske forskere skal delta i både nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Vi må oppfordre til at flere tar del i krafttaket for kunnskap – ikke færre. Det har aldri vært viktigere. Da må vi også heie frem og styrke den frie forskningen. Vi må kunne samarbeide, spre kunnskapen og lære av hverandre. Derfor vil Venstre at mer av forskningen skal ut i åpne kanaler, publiseres slik at den er tilgjengelig for alle.

Vi satser på dette fordi utdanning og forskning er nøkkelen til alt i et samfunn. Uansett hva som er spørsmålet, er kunnskap faktisk svaret.

I Rogaland står vi midt oppi det som er vår tids største utfordring, omstillingen fra fossilt til fornybart. Da trenger vi sterke universiteter og høgskoler – som kan omskolere de som i dag mister jobben i oljebransjen, som kan finne morgendagens løsninger på lokale og globale utfordringer. Egentlig kan vi kalle universitets- og høyskolecampusene våre små samfunnslaboratorier. Alt starter der – i kvikke og nysgjerrige hoder som vil finne ut av ting, utfordre status quo og komme med bedre forslag.

Det er bare gjennom kunnskap og forskning at vi kan løse ting som klimakrisen og kreftgåten. For et parti som er på lag med fremtiden er det en selvfølge at vi satser på kunnskap og forskning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**