Britt la reiselivspolitikken for Venstre

Med dette nye forslaget får vi en politikk der vi gir tydelig signal til næringen og politikk som er mer enn knapper og glansbilder, sier Britt Giske Andersen, varaordfører i Giske og stortingsrepresentant Pål Farstad.

-Nå får vi en reiselivspolitikk som reiselivet liker og trenger, og der vi går fra ord til handling.

Britt Giske Andersen, varaordfører i Giske og første vara til Stortinget, argumenterte for ny tekst i stortingsprogrammet til Venstre under Venstres landsmøte i Ålesund i helga. Og hun vant fram.

-Vi har et reiseliv som har ventet på en reiselivsmelding i sytten år, og nå må vi ta næringen på alvor. Med dette nye forslaget er vi på vei mot en politikk der vi gir tydelig signal til næringen og som er mer enn knapper og glansbilder.

Britt Giske Andersen er svært fornøyd med at landsmøtet ble med på endringene hennes.

-Det viser er Venstre er på lag med framtida, også innen reiseliv.

Pål Farstad, stortingsrepresentant for Venstre i Møre og Romsdal og medlem i næringskomiteen sier det er viktig at man nå har lagt en politikk der man peker på konkrete tiltak og har utmeislet en god politikk for denne næringen som er så viktig for Møre og Romsdal, et av viktigste reiselivsfylkene i landet.

Utvikling og økt vekst

I Venstres stortingsprogram heter det nå at Norge som destinasjon har flere ganger blitt kåret til et av verdens beste reisemål og har en stor verdi som internasjonal merkevarebygger av Norge. Naturbaserte attraksjoner som ren natur og rene fjorder er noen av merkevarene som er med på også å heve kvaliteten og attraktiviteten i et kresent marked. Et marked som etterspør grønt reiseliv og grønne reisemål. Dette forplikter, ikke bare for næringen selv, men også for Norge som nasjon å ivareta for fremtiden.

Derfor ønsket Britt Giske Andersen et Venstre-program som sier noe om stimulering til økt vekst, produktutvikling og offentlig deltagelse. Som spesielt nevnte punkt ble det vedtatt å fortsatt styrke Innovasjon Norges utenlandskontor innen internasjonal markedsføring, men i tillegg bidra til et tydeligere samarbeid mellom destinasjonsselskap og Innovasjon Norge nasjonalt om produkt- og destinasjonsutvikling, sørge for forskningsbasert kunnskap som grunnlag for reiselivsutvikling og få større offentlig deltakelse rundt ivaretaking av våre verdensarvområder.

Farstad støtter dette og sier at vi nå får en gjennomgående representasjon fra ide og produkt til marked og etterspørsel.

I teksten som var foreslått av Britt Giske Andersen tar man fram at reiselivet med sin vekst siste år har tatt en betydelig posisjon også som en nasjonal næring, noe som bekrefter at reiseliv er en næring for fremtiden.

 

Verdensarven på offentlige budsjetter

 

Ringvirkningsanalyser i næringen viser stadig at den verdiskapningen reiselivet utløser lokalt og regionalt bidrar både til flere arbeidsplasser og økt bosetting. Skal reiselivet kunne utvikle seg, må næringen likevel stimuleres til økt vekst ved blant annet profesjonalisering, struktur og forutsigbarhet.

-Et viktig tiltak er at det må iverksettes tiltak både innen produktutvikling, destinasjonsutvikling og markedsføring. Dette vil utløse flere nye bedrifter basert på reelt marked og etterspørsel og ha kortere vei fra ide til gjennomføring. Like viktig er at utviklingen skjer i et miljøvennlig perspektiv, sier Giske Andersen.

Hun peker også på at destinasjonsselskapene har en viktig rolle når det gjelder å organisere og legge til rette for turistene, være sparringspartner innen utvikling og å drive turistinformasjon.

-Dette er fellesgoder som både turister og lokalbefolkning nyter godt av og gjelder spesielt rundt de naturbaserte attraksjonene og i verdensarvområdene der vertskapsrollen kan være litt mer tilfeldig. Venstre mener at dette i større grad bør finansieres over offentlige budsjetter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**