En viktig seier for et levende Horten!

Arbeidet med en mer levende by er og har vært en hovedsak for Horten Venstre. Vi har hele veien vært initiativtakere i dette arbeidet. Det vil vi fortsette med.

Vi er veldig glad for at vi fikk med oss et flertall i kommunestyret til å ville benytte tomten i Prestegata 1-3 til boliger til unge mennesker. Når studentsamskipnaden sa nei til å bygge studentboliger der var det viktig for oss å sikre at vi likevel kan bruke tomta til unge mennesker. Med dagens vedtak kan vi gi arbeidet med Drømmen om Horten, Horten love og levende by et nytt løft.

Vi som politikere og administrasjon lagt til rette for utvikling de siste årene. Dyktige grundere og hortensentusiaster har tatt ballen til gangs. Vi unner dem og Hortensfolk at vi som politikere fortsetter å gjøre det som er riktig for byen.

Vi har en attraktiv tomt midt i byen mellom kulturkvartalet og utelivet som passer perfekt for boliger for unge mennesker. Boliger som en gruppe som i dag ikke har mange alternativer i byen, og som normalt er den typiske bybrukeren. Et kvartal som vil bidra til masse liv i byen. Venstres forslag som fikk flertall betyr kommunen utlyser en konkurranse til aktører som kan utvikle tomta og trekke unge folk inn i byen. Som kan bidra til synergier med det nye kulturkvartalet og skape byliv for alle Hortens innbyggere og besøkende.

Skaper vi mer liv blir byen mer attraktiv også for stundentene og da kan det godt hende samskipnaden kommer etter og bygger studentboliger i sentrum også.

Vedtaket:

1. Det utlyses en konseptkonkurranse med sikte på å selge tomten til en aktør som kan vise en løsning for Prestegata 1-3 for boliger til unge mennesker eksempelvis studentboliger. Prosjektet skal bygge opp under Horten kommunes mål om en mer levende by iht. sentrumsplan, Drømmen om Horten og #hortenlove og skape synergier med det kommende kulturkvartalet. Ved prosjekter som oppfyller disse målene kan rabattert tomtepris tilbys. Bidragene legges frem for kommunestyret til endelig beslutning om et eventuelt salg.

2. Administrasjonen fortsetter dialogen med Studentsamskipnaden om andre tomter i Horten by når disse frigjøres til boligbygging

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**