Hvem bør få miljøprisen 2017?

Ingrid Fjeldstad

Kom med kandidatforslag til Vestfold Venstres miljøpris!

Styret i Vestfold Venstre ber om forslag til en verdig mottaker av Vestfold Venstres miljøpris 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

I statuttene heter det at den kan gis til arbeid for å motvirke klimaendringer, lokal forurensning, naturvern og sikring av friområder, samt tiltak for å motvirke truslene mot vårt økosystem.
Prisen, som i år utdeles for 10. gang, utdeles til enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner, firmaer eller etater som har gjort en unik innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

Fra fjorårets miljøprisutdeling Ragnar Syvertsen, Magdalena Lindtvedt og Erik Bleken.

Forslag til kandidater sendes fylkesstyret i Venstre ved sekretær Karin Synnøve Frøyd på e-postadresse: [email protected]

For forslag som skal komme i betraktning, må det gis en god begrunnelse.

Frist for innsending av forslag til aktuelle kandidater til miljøprisen er 22. mai 2017.

Miljøprisen for 2017 vil bli utdelt på et arrangement knyttet opp til markeringen av verdens miljødag 5. juni. Vestfold Venstre vil komme tilbake med sted og endelig tidspunkt senere.

Tidligere prisvinnere av Vestfold Venstres miljøpris:

2016 Ragnar Syvertsen og Ilene Våtmarksenter

2015 Jordvern Vestfold
2014 Vestfold Mat SA
2013 Norges Jeger og Fiskerforbund Vestfold
2012 Fretex
2011 Alexandra Hauge
2010 Karl Hagelund, tidl. naturverninspektør hos fylkesmannen
2009 Skjærgårdstjenesten
2008 Den norske Turistforening i Vestfold

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**