Varaordfører Ragnhild Helseth om regiondebatten

Ragnhild Helseth

-Vi må rette oppmerksomheten mot Møre og Romsdal, sier varaordfører Ragnhild Helseth i et intervju med Tidens Krav. Og det haster med å avklare hvorvidt det er mulig å få til en avtale med Trøndelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Helseth sier at det viktigste er å se fremover. Kommune- og regionreformen har som sitt viktigste insitament å flytte makt nedover. Det er helt forsvunnet i debatten vi har hatt lokalt. Videre i intervjuet sier varaordføreren at hun vil ha søkelyset rettet mot hvordan vi best kan samarbeide både mellom kommunene på Nordmøre og i Møre og Romsdal. -Et godt naboskap med kommunene på Nordmøre er det som teller.

Intervjuet i sin helhet kan leses her: Intervju om regiondebatten TK 16.04.17

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**