Venstre satser på gründere. Fordi sammen skaper vi nye arbeidsplasser

Venstre vil gjøre det enklere å etablere nye arbeidsplasser.

Venstre vil forenkle regelverk og rapporteringskrav og styrke sosiale rettigheter for næringsdrivende. En måte å gjøre det på, er å gi fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**


Ventre vil:

 • At Norge skal bli fremst på digitalisering
 • Ha mer samordning og bedre koordinering av offentlige tjenester
 • Ha større åpenhet og mer deling av offentlige data
 • Åpne opp for at også mindre bedrifter kan delta i anbudsrundene
 • Sikre minst ett landsdekkende bakkenett i tillegg til Telenor
 • Bedre utnyttelse av mulighetene innenfor landbruk, fiske og skogbruk
 • Sørge for at det lønner seg å drive bærekraftige primærnæringer
 • Skape et marked som etterspør biobaserte fremfor fossile produkter
 • Stimulere til innovasjon i primærnæringene
 • At det skal lønne seg å jobbe
 • Ha lavere skatt på arbeid
 • Gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd
 • Bedre mulighet for etterutdanning – for eksempel fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring
 • Større fleksibilitet knyttet til nattarbeid og lørdags- og søndagsarbeid
 • Utrede en reform med likere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, AAP og sykelønn
 • Innføre en moderat egenandel i sykelønnsordningen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**