Venstre setter barn først. Fordi en god oppvekst varer livet ut

Venstre legger vekt på at alle barn uavhengig av bakgrunn skal oppleve en trygg, stimulerende og utviklende barndom. Venstre vil ha tiltak som bidrar til at barnet mestrer, trives og opplever å være inkludert i sitt oppvekst- og lokalmiljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**


Venstre vil:

  • styrke egenorganiserte aktiviteter og gi tilgang til anlegg
  • Sikre alle barn tilgang til fritidsaktiviteter
  • sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i idretten
  • et eget kulturløft for barn og unge: reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene
  • Bedre permisjonsrettigheter for flerlingforeldre
  • Tredeling av foreldrepermisjon med likedeling som utgangspunkt
  • Erstatte kontantstørre med ventestøtte
  • Omfordeling av barnetrygden – mer til de som trenger det mest
  • Mer og mer variert kompetanse i barnehagene
  • Gratis barnehage og SFP for alle barn i lavinntektsfamilier
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**