Gjennomslag for flere arbeidsplasser

Pål Farstad
Pål Farstad, Foto: Sveinung Bråthen

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2017 inneholder en stor satsing på gründere. Flere av forslagene som regjeringen fremmer, er forslag som Venstre har stått alene om de siste ti årene, og som vil bidra til å skape flere, varige arbeidsplasser over hele landet. Det er gode nyheter for selvstendig næringsdrivende og oppstartsbedrifter som nå får bedre sosiale rettigheter og bedre muligheter til å skaffe seg private investorer.

Det er nemlig stort behov for flere private investorer som går inn med penger før bedriften kommer skikkelig inn på markedet. Oppstartsfasen er gjerne den mest krevende fasen for nye bedrifter, uansett om det er en innvasjonsbedrift eller en lokal frisørsalong. Likevel har de fleste offentlige støtteordningene kommet senere, etter at bedriften er etablert i markedet. Det har Venstre lenge foreslått å gjøre noe med, og nå får vi endelig gjennomslag for det.

Et annet forslag i revidert budsjett som Venstre er glade for at kommer på plass, er endringer i regelverket for privat pensjonssparing. Det vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper morgendagens arbeidsplasser, og gjør det mer attraktivt å ta sjansen på å skape en ny bedrift.

Regjeringens forslag til revidert budsjett viser at Vestre har gjennomslag på Stortinget. Sammen med Regjeringen legger vi nå et viktig grunnlag for at flere kan starte for seg selv og at rammevilkårene for gründere og oppstartsselskaper bedres betraktelig. Disse gjennomslagene viser viktigheten av et fortsatt borgerlig flertall og ikke minst Venstres rolle i et slikt samarbeid for å legge til rette for flere bedrifter og nye arbeidsplasser.

Venstre har også flere forslag som vil gjøre hverdagen enklere for landets småbedrifter til behandling i Stortinget, og vi vil forsøke å få gjennomslag for disse også i forhandlingene om RNB. Ikke minst er det på høy tid at vi får bedret sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende.

Regjeringens forslag til RNB er et godt utgangspunkt for forhandlingene som nå skal skje på Stortinget, og vi er glade for at regjeringen har lyttet til flere av de forslagene vi har fremmet for å skape flere arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**