Nå kommer 11 måneders studiestøtte

Iselin Nybø er minister for forskning og høyere utdanning., Joachim Steinbru

For første gang vil studenter få utbetalt studiestøtte i juni. Venstre-gjennomslaget gjør at studentene i år får utbetalt lån og stipend for én ekstra uke. Ordningen vil trappes opp frem mot 2020, slik at støtten skal etter hvert utbetales for hele juni måned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Dette er viktig for studentvelferden, sier nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget og Venstre-representant Iselin Nybø. Hun fortsetter:

– Fram til nå har studenter fått utbetalt lån og stipend ti måneder i året – fra august til mai – men faktum er at de fleste har undervisning og eksamener også i juni. Konsekvensen av at de ikke får studiestøtte denne måneden er gjerne at de må jobbe ekstra midt i den viktigste eksamenstiden, eller få støtte fra foreldre. Det slår urettferdig ut. Alle skal ha mulighet til å utdanne seg, uavhengig av familiens økonomi.

Faktum er at de fleste har undervisning og eksamener også i juni

Iselin Nybø

Venstre har hatt 11 måneders studiestøtte i programmet siden 2009. Den gang uttrykte den rødgrønne regjeringen ønske om å innføre ordningen, men det ble aldri noe av. Nybø mener derfor det er på høy tid:

– Studentene våre er en av de viktigste ressursene vi har i samfunnet. Da må vi ta godt vare på dem. Å være student trenger ikke være et luksusliv, men man skal ha det bra. For at studentene skal kunne fokusere og prestere på det faglige, må vi ha gode velferdsordninger. Det betyr studiestøtte i juni, så de ikke må jobbe fulltid ved siden av eksamenslesingen. Venstre vil også at studiestøtten skal knyttes til folketrygdens grunnbeløp, slik at den beveger seg i takt med den generelle velferdsøkningen i samfunnet. Vi vil også gjøre mer for studentenes mentale helse, slår Nybø fast

Studentene våre er en av de viktigste ressursene vi har i samfunnet

Iselin Nybø

Nybø peker på at frafallet er stort i høyere utdanning i Norge, og at det å bedre studentenes økonomiske situasjon er en viktig faktor i å få flere til å stå løpet ut.

– Det vil lette litt av presset. Studiene blir lettere å prioritere over jobb når eksamen skal konkurrere med husleien i juni.

11 måneders studiestøtte er et Venstre-gjennomslag i budsjettavtalen for 2016. Enigheten er at den skal fases inn over 4 år, én uke av gangen, fra og med juni i år. Du kan lese tidligere saker om 11 måneders studiestøtte her:

På vei mot 11 måneders studiestøtte


Forventer 11 måneders studiestøtte i budsjettet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**