Oslofjorden Friluftsråd tildelt Bærum Venstres miljøpris 2017

Foto: Bærum kommune

Styret i Bærum Venstre deler hvert år ut Bærum Venstres Miljøpris. Prisen kan gis til arbeid for å motvirke klimaendringer, lokal forurensning, naturvern og sikring av friområder, samt tiltak for å motvirke truslene mot vårt økosystem. Prisen kan gis til enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner, firmaer eller etater som har gjort en unik innsats for miljøet – i videste forstand – det siste året eller over lengere tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

I år fikk styret 4 svært gode forslag til kandidater. Som eneste kandidat tilfredstilte Oslofjorden Friluftsråd alle priskriteriene!

Hovedbegrunnelsene for utdeling av Bærum Venstres Miljøpris 2017 til Oslofjorden Friluftsråd er:

  • Et omfattende arbeid helt siden 1933 som har sikret allmenheten tilgang til fjordens viktigste og mest attraktive og områder
  • Sikring av de blågrønne lungene i fjorden for kommende generasjoner og bidrag til å holde kystlinjen ren for plast og avfall
  • Bevaring av en unik kystkultur ved restaurering av gamle og verneverdige fyr og bygninger langs sjøen
  • Det økende tilbudet om et stadig økende antall unike kystledhytter og økt antall kilometer kyststier langs Oslofjorden

Styret i Bærum Venstre gratulerer Oslofjorden Friluftsråd med prisen og for alt arbeidet dere gjør for kystmiljøet, naturen og friluftslivet langs Oslofjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**