Pål Farstad leverte igjen i revidert statsbudsjett!

Pål Farstad Hav, "Foto: Torill Myren"

Påplussing med 1,7 mill kr og og 2,0 mill kr til henholdsvis Høgskolesenteret og helseinnovasjonssenteret er det vår stortingsrepresentant Pål Farstad leverer på reviderte nasjonalbudsjett for 2017. Nok en gang greide Venstre og Pål få til ekstra kroner til disse to viktige institusjonene for Kristiansund og Nordmøre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Systematisk jobbing fra Farstad
-Dette er tiltak som kommer som følge av systematisk jobbing fra min side, sier Pål Farstad. Han og Venstre har i tillegg til de forannevnte fått inn midler i vårt fylke til stipendiatstilling ved Høgskolen i Molde og 2 mill kr til utarbeidelse av masterplan for verdensarvområdet Geiranger.

Farstad sier at han utover de nevnte sakene har fått på plass forsterkede tiltak mot marin forsøpling, der det legges inn 20 mill kr ekstra til dette formålet, et ledd i arbeidet under sin parole “Reint hav”.

Høgere utdanning, forskning og helseinnovasjon
Kunnskap, høyere utdanning og forskning er et av de viktigste saksfeltene for Venstre og Pål Farstad. Han har igjen vist at han får gjennomslag gjennom doblingen av beløpet til Høgskolesenteret/Campus Kristiansund. Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling er et prosjekt for Nordmørsregionen. Påplussingen på 2 mill kr er av vesentlig betydning for det videre arbeidet med å utvikle senteret, der offentlige helsetjenester og private selskaper jobber i tospann for å skape nye løsninger.

Vi trenger Pål Farstad på Stortinget i fire nye år
Her ser vi også resultat av Pål Farstad sin evne til å koordinere innsatsen gjennom å løpende orientere saken med Venstres medlem i Utdanningskomiteen Iselin Nybø og Venstres helsepolitiske talsperson Ketil Kjenseth. Begge har vært på besøk i Kristiansund og er godt kjent med prosjektene. Den måten Pål Farstad jobber på er av største betydning for vårt område, og viser nødvendigheten av at vi sikrer Pål Farstad sin plass på Stortinget også for den kommende fireårsperioden.ål

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**