Venstre vil ha vekk med lærerløse timer

I fylkestinget onsdag 14. juni tok Venstres Svein Abrahamsen til orde for å få vekk med lærerløse timer. – Skolene må sette inn kvalifisert vikar fra første dag hvis det er praktisk mulig, sa han i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Svein Abrahamsen
Svein Abrahamsen, medlem av fylkestinget.

Les hele innlegget til Svein Abrahamsen under:

Fylkesordfører,

Denne saken handler om at elevene skal få den opplæringen de har krav på etter opplæringsloven. Elevene har krav på et gitt antall timer i fagene og de har krav på kvalifiserte lærere i timene.

Det skal derfor være slik at skolene setter inn kvalifisert vikar fra første dag hvis det er praktisk mulig. Samtidig har jeg forståelse for at det ikke alltid er så lett å få til kan når lærere gir beskjed til skolene om morgen og gir beskjed om at de er syke eller har syke barn.

Jeg er glad for at skolene våre ut fra tilbakemeldingene til fylkesrådmannen tar problemet med lærerløse timer på alvor og prøver å sette inn vikar på kort varsel i den grad det er mulig. Hvis det ikke er mulig, organiserer skolene alternative pedagogiske opplegg for elevene med egenlesing og oppgaveløsing. Dette fungerer nok imidlertid ikke alltid like godt.

Lærerløse timer er noe elevene og elevorganisasjonen er opptatt av. Det er noe som lærerne og deres organisasjoner er opptatt av.

Det er også noe som Kunnskapsdepartementet er opptatt av. En NIFU-rapport (2016:26) lagt fram i 2016 kartla underisningstimer med kvalifiserte lærere ved utvalgte videregående skoler i hele landet. av utvalgte skoler fant en at elevene totlt sett får vikar i omtrent 2 av 3 tilfeller. Det er ikke godt nok.

Nifu-rapporten så også på årsaken til at elevene ikke alltid får vikar. Dette kan skyldes mangel på tilgang på kvalifiserte lærere og om verktøy og rutiner. Men ikke minst handler dette om økonomi. Flertallspartiene satte av 7 mill kr i budsjettet for 2017 for å gjøre noe med vikarløse timer og sammenslåtte klasser. Det skal ikke være økonomien som står i veien for at elevene får vikar.

Vi må som skoleeiere følge opp at elevene i Rogaland får den undervisningen de har krav på. Det er derfor bra at vi nå får en årlig rapportering på vikarløse timer i kvalitetsmeldingen for de videregående skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**