Klimapolitikken virker, men må forsterkes

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, Foto: Mona Lindseth / Venstre

– Den borgerlige klimapolitikken virker, men fortsatt er mye ugjort, sier Venstres Ola Elvestuen, leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. – Målet må være at alle utslippskutt tas i Norge mot 2030, og da må gode tiltak forsterkes ytterligere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

I dag legges klimameldingen frem. Venstre vil gå til valg på å styrke klimameldingen når den skal behandles i Stortinget etter valget. Elvestuen mener Norge nå er i førersetet i den grønne omstillingen verden skal i gjennom.

Tre viktige områder

Elvestuen trekker frem tre konkrete områder der den positive utviklingen må forsterkes ytterligere:

Å knytte oss til EUs klimamål er avgjørende for å oppnå store nok kutt.

Ola Elvestuen

Mulig å nå målene

– Den gode nyheten er at klimapolitikken Venstre har fått gjennomslag for virker. Det er fullt mulig å nå klimamålene i 2030, selv uten bruk av kvotekjøp. Men det gjenstår å omsette mange vedtak til praktisk politikk. Det er derfor avgjørende med et større Venstre og et borgerlig flertall dersom vi skal få en enda mer offensiv klimapolitikk, understreker Elvestuen.

– Jeg frykter en betydelig dårligere klimapolitikk dersom det blir rødgrønt flertall. Ap, SV og Sp er rykende uenige om både klimatiltak og det å tilknytte seg EUs klimamål. Å knytte oss til EUs klimamål er avgjørende for å oppnå store nok kutt, sier Elvestuen.

Konkretisere mål og tiltak

Elvestuen viser til at klimameldingen viser at det borgerlige klimasamarbeidet gir gode resultater.
– Vi har fått på plass en taktskifte i klimapolitikken, men vi savner konkretisering av tiltak og mål for de ulike sektorene, slik at vi kan få på plass en videre grønn omstilling av Norge.

– Det er viktig at alle som skal ta del av det grønne skiftet vet hvilke mål de skal forholde seg til, og hvor mye de skal kutte i tiden som kommer. At regjeringen ikke har vært tydelig på dette er en betydelig svakhet med meldingen. Dette må Venstre sørge for å rette opp, sier Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**