Mer koding i Tønsbergskolen

Foto: Suzy Haugan

Interpellasjon framlagt av Suzy C. Haugan, gruppeleder Tønsberg Venstre på bystyremøte Juni 2017

Tønsberg kommune var blant 74 andre kommuner som søkte om å være med i prøveprosjektet koding i skolen – koding som valgfag på ungdomsskoler fra høsten 2016. Tønsberg ble dessverre ikke en av de 53 utvalgte kommunene.

Programmering gir makt til å bruke datamaskinen som kreativt verktøy. Selv om de fleste av oss ikke skal bli programmere er det viktig i alle deler av samfunnet å ha en forståelse for hvordan den digitale verden henger sammen. Den digitale revolusjonen endrer hvordan vi lærer, hvordan vi jobber og hvordan vi lever. Barn og unge burde lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.

Flere skoler som ikke var del av pilotprosjektet har ønsket å tilby valgfaget, men valgfaget kunne bare gjennomføres på de skolene i de kommunene som hadde fått innvilget deltaking i forsøket. I mai 2017 snudde kunnskapsministeren, og åpner nå for at skoler som vil ta i bruk læreplanen kan tilby valgfaget til sine elever.

Idag har Tønsberg valgfaget “Teknologi og design” på Ringshaug ungdomsskole, noe som er veldig positivt.

Tønsberg Venstre ønsker at koding skal tilbys som valgfag i de av kommunens ungdomsskoler som ønsker det – så fort det er anledning til det.

 

Derfor spør jeg deg ordfører:

– ønsker ørdføreren at koding i skolen skal tilbys som valgfag i kommunens ungdomsskoler?

– vil ordføreren være positiv til å sette av midler til å gjennomføre koding i skolen som
valgfag – på de ungdomsskolene som ønsker det?

 

Suzy Haugan
Bystyrerepresentant for Venstre
i Tønsberg Bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**