Sommerintervju med Pål Farstad i Tidens Krav

Faksimile TK 030717, "Foto: Faksimile TK 030717

Avisa gjennomfører intervjuer med førstekandidatene til høstens Stortingsvalg. Intervjuet med Pål Farstad sto på trykk 3.juli. Her gjengis noen av hovedpunktene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

TK spørr: Hva er din viktigste sak i valgkampen?

– Det aller viktigste er å sørge for et stabilt og godt tilbud innen fagskole og høyere utdanning i Kristiansund. Det var den første saken jeg tok fatt i da jeg kom på Stortinget høsten 2013, og sørget den gang for at Høgskolesenteret fikk sine første 3 mill. og etter hvert egen post på statsbudsjettet. Det har jeg fulgt opp hele perioden, sist nå i revidert budsjett der Venstre fikk forhandlet fram en dobling av finansieringen av studieplasser i Kristiansund. Nå gjelder det å sørge for å utvikle Campus Kristiansund til en kraft ikke bare for regionen vår, men for hele landet innenfor fagområder som helseinnovasjon, olje & gass, fiske og øvrig marin sektor. Hvis jeg må trekke fram en sak, så er det den viktigste blant mange viktige saker.

TK spørr: Hva vil du eller partiet ditt gjøre for å sikre et bredere tilbud innen høyere utdanning på Nordmøre, eventuelt støtte til Campus Kristiansund?

– Jeg vil definitivt også i kommende periode gi jernet for å styrke høyere utdanning på Nordmøre. Jeg har forankret behovet for å satse på fagskole, høyere utdanning og campus i Kristiansund i Venstres stortingsgruppe. Mitt gjennomslag i Venstregruppa har vært avgjørende for at penger har kommet på plass, noe som viser hvor viktig det er å ha stortingsrepresentanter som kjemper for sine saker. I tillegg til utdanning bør forsking ha en sentral plass i Campus Kristiansund.

Hele intervjuet kan leses i lenke her.

Sommerintervju TK 030717

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**