1,7 millioner kroner til svømmeopplæring for barnehagebarn i Møre og Romsdal

Torill Myren

Etter initiativ fra Venstre får når 23.000 barnehagebarn i hele landet svømmeopplæring.

Dette er ei gladmelding i sommersola. Det er viktig at barn blir trygge i vann og lærer å svømme, sier førstekandidat for Møre og Romsdal Venstre, Pål Farstad.

Ordningen med svømmeopplæring for barn fra 4-6 år startet i 2015, etter initiativ fra Venstre. Satsingen er viktig for å gjøre barn trygge i vann i tidlig alder. Den legger et godt grunnlag for svømmeundervisningen barna senere skal ha i skolen.

Nye millioner i år

De siste par årene har Venstre, KrF og regjeringen økt svømmepotten for barnehagebarn i hvert budsjett. I 2015 gikk femten millioner kroner til svømmeopplæring for de yngste, mens man i fjor bevilget 25 millioner. I år ble det satt av i overkant av 35 millioner kroner til formålet, og alle fylker har fått tildelinger. Interessen var så stor at det like før sommeren ble plusset på med fem nye millioner i revidert statsbudsjett.

Både barnehager, svømmeklubber og kommuner har kunnet søke om penger. Noen fylker har allerede brukt alt, andre venter på å ferdigbehandle søknader, eller på at søknadsfristene skal gå ut. Til sammen vil mer enn 23 000 barn få svømmeopplæring gjennom denne ordningen i år.

Vi må bare oppfordre barnehager, svømmeklubber og kommuner om å søke om penger. Arbeidet som blir gjort med svømmeopplæring er bokstavelig talt livsviktig, og nå er det blitt enda flere penger til denne oppgaven.

Her er Utdanningsdirektoratets fylkesvise oversikt over fordeling av midlene:

Kap. 230 post 70

Tilskudd til svømming i barnehage i 2017

Embete

Første tildeling – Statsbudsjett

Supplerende tildeling – RNB

Total tildeling

Østfold

1 930

273

2 203

Oslo og Akershus

11 100

1 573

12 673

Hedmark

963

136

1 099

Oppland

943

133

1 076

Buskerud

2 032

289

2 321

Vestfold

1 437

203

1 640

Telemark

991

140

1 131

Aust- og Vest-Agder

1 950

276

2 226

Rogaland

3 575

506

4 081

Hordaland

3 248

460

3 708

Sogn og Fjordane

630

89

719

Møre og Romsdal

1 528

217

1 745

Sør-Trøndelag

1 783

252

2 035

Nord-Trøndelag

690

98

788

Nordland

1 192

170

1 362

Troms

877

124

1 001

Finnmark

422

60

482

Sum

35 291

4 999

40 290

*Alle tall i tusen kroner

Tabell 2. Oversikt over bruken av svømmemidlene i barnehage per mars 2017 fordelt etter fylke.

Kap. 230 post 70

Embete

Forbruk per mars 2017 – i pst. av første tildeling

Østfold

3 %

Oslo og Akershus

91 %

Hedmark

0 %

Oppland

100 %

Buskerud

0 %

Vestfold

0 %

Telemark

69 %

Aust- og Vest-Agder

100 %

Rogaland

100 %

Hordaland

100 %

Sogn og Fjordane

0 %

Møre og Romsdal

27 %

Sør-Trøndelag

100 %

Nord-Trøndelag

100 %

Nordland

100 %

Troms

34 %

Finnmark

0 %

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**