Besøkte Politiets Lønns- og Regnskapssenter

Pål Farstad og Andre Skjelstad i Kristiansund, "Foto: Ragnhild Helseth"

Statlige arbeidsplasser var tema de stortingsrepresentantene Andre Skjelstad og Pål Farstad var i Kristiansund mandag 31.juli. Et besøk ved Politiets Lønns- og Regnskapssentral ble en viktig bekreftelse på vellykket utflytting av statlige arbeidsplasser til Kristiansund. -Dette er distrikstpolitikk, sier Venstrepolitikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Resultat 70 nye statlige arbeidsplasser til Kristiansund
De fikk med egne øyne se resultat av sitt politiske arbeid. 70 nye arbeidsplasser er tilført Kristiansund, og det er Pål Farstad sin fortjeneste, 50 ved Politiets Lønn- og regnskapssenter, og 20 som er lovet skal komme til Skatteetaten. André Skjelstad er medlem av Stortingets kommunalkomité, og har stått i spissen for Venstre sitt arbeid med å flytte ut statlige arbeidsplasser. Med på besøket var også varaordfører Ragnhild Helseth.

Venstre følger opp saker og får resultater
Forrige gang Skjelstad besøkte Kristiansund, var i januar 2016. Les oppslag 080116 Han og Pål Farstad hadde da møter med Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre næringsforening. Det ble den gang en god dialog om muligheter for hva som kan hentes fra statlig hold og Venstres stortingsrepresentanter lovte å jobbe for Kristiansund og Nordmøre sine interesser. Venstre sa den gang at de ville jobbe for en Vestlandspakke. Det at man siden den gang politisk har fått gjennom 70 statlige arbeidsplasser til Kristiansund, samt at Venstre bidro til å styrke pakken med vedlikeholdsmidler som kom i 2016, viser at Venstre følger opp og får til resultater. Det kan i tillegg nevnes at Venstre i sitt alternative budsjett for 2017 også hadde lagt inn fullfinansiering for bygging av nytt opera- og kulturhus med museum i Kristiansund. Her lyktes det ikke å få med de andre partiene H, FrP og KrF.

Media
TK omtaler Skjelstad og Farstad sitt besøk i avisa 08.07.17 og skriver følgende: Tk.no sitt oppslag 010817 om saken

Hele oppslaget i TK gjengitt nedenfor:

Venstre vil flytte mere ut fra de store byene

Pål Farstad (V) snakker engasjert om mulighetsrommet for Kristiansund med utflytting av offentlige arbeidsplasser.

– Vi er fulle av inspirasjon. Dette er distriktspolitikk som virker. Vi må få på plass virkemidler som frister unge med høyere utdannelse til å bosette seg utenom de store byene.

Han får støtte av partikollega Andre Skjelstad, som er medlem av Kommunal og forvaltningskomiteen.

– Dette er distriktspolitikk som virker. Nå har vi vært på besøk hos politiets nye lønns og regnskapssenter. De fikk over 400 søkere på den første bolken med 45 utlyste stillinger. Man rekrutterer høy akademisk kompetanse til regionsenteret for Nordmøre. Ikke minst får man opp attraktive jobbtilbud for kvinner. Det er jo nettopp her skoen trykker mest for Distrikts-Norge. Det at Politiets lønns- og regnskapssenter ble lagt til Kristiansund, det er fra politisk side Pål Farstad sin fortjeneste, sier Skjelstad.

– Kommunen er på hogget

– Kristiansund og Nordmøre har et stort mulighetsrom som vi må utnytte. Jeg vil og skal ha mer utflytting av offentlige arbeidsplasser, sier Farstad.

Kommunen er på hogget, framholder varaordfører Ragnhild Helseth (V); – Vi rigger oss lokalt for å være på ballen. Vi fyller på med argumentasjon som gjør jobben enklere for våre sentralt. Det er korte linjer fra oss på lokalplanet til teamet på Stortinget.

Trønderen Skjelstad kaller dette for den politiske godfot-teorien.

– Vi har et samspill og spiller hverandre gode i stortingsgruppa. Pål har vært og vil være en garantist for den sterke politiske viljen som ligger bak dette. Vi hviler ikke på våre laurbær. De første 70 er snart på plass. Får vi fortsatt innflytelse med Pål i spissen skal det komme mer.

– Dette er kampen om ungdommen

Farstad peker på at en stadig høyere andel unge mennesker fra distriktene tar høyere utdanning.

– Verden har utviklet seg betydelig de siste 40 årene. Vi må tilpasse distriktspolitikken og sikre kompetansearbeidsplasser i distriktene. Ved å gjøre regionsenteret sterkt styrker man også omlandet.

– Dette henger også nøye sammen oppbygging av Campus Kristiansund, understreker Helseth.

– Dette er kampen om ungdommen, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**