Gi småbedriftene avgiftspause

Gi småbedriftene avgiftspause., Torill Myren

Tusenvis av nye arbeidsplasser blir hvert år skapt av gründere. Og flere kunne det blitt om disse ferske bedriftene fikk et pusterom i den første vekstfasen ved å slippe å betale arbeidsgiveravgiften.

Nå skal jeg og de andre toppkandidatene på stortingslistene i fylket ut på NHO-turne. Vi skal besøke bedrifter som hver på sin måte betyr mye for verdiskapingen i Møre og Romsdal. Mange av disse er store nå, men de startet med en ide og folk som var villige til å satse og arbeide. To brødre startet sin egen motorfabrikk for over hundre år siden. Det ble starten på det internasjonale industrieventyret Brunvoll med mange hundre ansatte. Laader Berg i Ålesund som produserer mykskum til kunder over hele verden er en annen bedrift vi skal innom. Også en familiebedrift som har tatt enorme skritt. Og Tor Sevaldsen er en tredje bedrift vi skal besøke. En liten oppstart som konditori har nå blitt til en storleverandør av brød og kaker langt utover Kristiansunds grenser.

Det å starte en ny bedrift er krevende. Jeg vokste opp i en gründerbedrift. Far drev sitt eget malerfirma og også gjennom mitt eget arbeid i næringsforening og fiskerlag så har jeg sett på nært hold det altoppslukende i å starte og drive eget firma og ha ansvar for ansatte.

Venstre heier på disse som skaper nye arbeidsplasser. Hvert eneste år blir tusenvis av nye arbeidsplasser skapt av gründere. Vi har greidd å bedre vilkårene for pensjonssparing for gründere, styrket sykelønnsordningen og innført full kompensasjon for omsorgs- og pleiepenger. Det er nå langt tryggere enn før å starte opp for seg selv.

Vi ønsker også å gjøre det enklere å skape nye arbeidsplasser. Jeg har arbeidet knallhardt med dette i næringskomiteen på Stortinget de siste fire årene. Jeg har hengt som en klegg på næringsministeren og etterlyst tempo og resultat i arbeidet med forenkling av skjemaveldet for små- og mellomstore bedrifter. I vår, i Revidert nasjonalbudsjett, fikk vi gjennom ordningen med skattefradrag for investering i nye bedrifter. Med denne ordningen vil det både bli enklere å skaffe kapital for gründere – og mer lønnsomt å investere i nye bedrifter.

Og når går vi til valg på å droppe arbeidsgiveravgiften for småbedrifter. Vi ønsker å fjerne arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte. Dette er tenkt som en ordning som skal gjelde de tre første årene. I oppstarten vil man gjerne tilsette flere for å utvikle produktet eller tjenesten sin videre, men arbeidsgiveravgiften er med på å gjør det vanskelig å forsvare. Det er trist. Både for bedriften – og den prosenten av befolkningen som er arbeidssøkere.

Selvsagt skal gründere betale arbeidsgiveravgift som andre arbeidsgivere, men med fritak de tre første årene kan man få hjelp til å komme over den første kneika med å skape sin egen – og andres arbeidsplasser. Venstre vil gi dem tre års pusterom til å vokse. Slik skaper vi nye arbeidsplasser. Slik skaper vi framtida.

Pål Farstad
1.kandidat Møre og Romsdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**