Et grønnere Norge trenger bærekraftig mineralnæring

Behovet for mineralressurser til det grønne skiftet aktualiserer seg i valgkampen, og Arvid Slettebakken har tatt fram igjen deler av resolusjonsforslaget vårt som ble enstemmig vedtatt på fylkeslagets årsmøte i februar i år:

Antallet elbiler og pluginhybrider har eksplodert de siste årene, og i langt sterkere grad enn det politikere og profesjonelle synsere har maktet å forutse. Og overgangen til el som drivstoff vil fortsette i økende tempo, og på flere områder: Enkelte ferjer går allerede på el, noen drives av gass, noen av hybridløsninger, snart vil store skip kjøre på svære batterier. Samtidig foregår et race i mobilmarkedet: iPhoner og iPader utvikles stadig og er nå små vidundermaskiner, med minne og optikk utenkelig for få år siden. Det moderne Norge trenger flere ressurser enn fisk, olje og gass, det er tid for at en gammel virksomhet her i landet– mineralnæringen – vekkes til live igjen. Det nye samfunnet trenger store mengder mineraler og metaller; til batterier, proteser, ulike titanprodukter, haugevis med tv- og mobilkomponenter etc, etc. – og vi har de fleste av dem i Norge! I Fensfeltet i Nome i Telemark fins jordartmetaller som er nødvendige komponenter i mobiltelefoner og i elbiler. I Engebøfjellet i Sogn og Fjordane fins verdens største påviste forekomst av rutil, som bearbeidet blant mye annet gir oss titanprodukter sterkere og lettere enn jern og stål og som brukes i moderne fly, i proteser og i teknisk utstyr. Spesielt positivt for vårt fylke: i mai i år bevilget regjeringen 8 mill kr til prøveboring i Fensfeltet, her kan ligge verdier for milliarder.

Jeg tør spå at vi står foran mineralnæringens tiår, en næring som er helt nødvendig for at det omtalte skiftet skal bli mer enn fine ord.

I februar i år forutså årsmøtet i Telemark Venstre hva vi har i vente og vedtok resolusjonen:

Ja til en bærekraftig mineralnæring i Norge

der det blant annet pekes på våre rike forekomster av- og framtidas behov for – mineraler, og at våre strenge miljøkrav gir Norge fortrinn som gruvenasjon. Resolusjonen avsluttes med en oppfordring om en positiv holdning til mineralnæringen fra myndigheter og politiske partier, og at norskeide gruveinteresser tilføres stimuleringstiltak og støtte på linje med andre viktige næringer her i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**