Nyetablerte bedrifter står for mesteparten av jobbskapingen

- Det dette forskningsarbeidet dokumenterer er at nyetablerte bedrifter er viktig for vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Vi må fortsette og forbedre satsingen på småbedrifter og gründere, sier Terje Breivik

Ifølge en ny rapport skaper nyetablerte bedrifter nærmere to av tre arbeidsplasser i privat sektor. – Dette viser hvorfor det er så viktig å satse på gründere og småbedrifter, understreker Venstres nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Forskningsprosjektet «The State of Norwegian Entrepreneurship» (Handelshøyskolen BI) har analysert samtlige bedrifter og ansatte i privat sektor i Norge (2003 – 2014).

Les også: De nye arbeidsplassene skapes i de nye bedriftene (sysla.no)

BI-forskerne dokumenterer at nærmere 350.000 nye fulltids arbeidsplasser ble etablert i det private næringslivet totalt. Av disse kom 220.000 jobber fra oppstartsselskaper som ble etablert i løpet av perioden.

- Det dette forskningsarbeidet dokumenterer er at nyetablerte bedrifter er viktig for vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Vi må fortsette og forbedre satsingen på småbedrifter og gründere.

Terje Breivik, nestleder i Venstre

Dokumenterer behov for gründersatsing

– Forskningen dokumenterer hvorfor det er så viktig å satse på gründere og småbedrifter. Dette er et miljø som skaper varige arbeidsplasser for framtida, sier Breivik.

Breivik peker på at det er en vanlig forestilling av det er de store og etablerte bedriftene som står for mesteparten av jobbskapingen. Mange peker også på at oppstartsselskap også går konkurs kort tid etter etablering.

– Det dette forskningsarbeidet dokumenterer er at nyetablerte bedrifter er viktig for vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Vi må fortsette og forbedre satsingen på småbedrifter og gründere.

Viktige nye tiltak som skaper nye arbeidsplasser

Ifølge Breivik er Venstre særlig opptatt av å forbedre tre tiltak: Bedre tilgang på kapital. Fjerne arbeidsgiveravgiften for nye bedrifter. Gi bunnfradrag på ti millioner eller mer i formuesskatten.

– Dette er tiltak som vil styrke jobbskapingen i privat sektor ytterligere. Norges framtid er avhengig av at vi skaper nye arbeidsplasser. Derfor må Norge prioritere tiltak som stimulerer småbedrifter og gründere, sier Terje Breivik.

Venstres gründertiltak:

  • Opprettholde og styrke Kapitalfunnordningen. De som investerer i oppstartsbedrifter får Skattefradrag, som bidrar til større tilgang på kapital.
  • Fjerne arbeidsgiveravgiften for nye bedrifter. Det skal gjelde de tre første årene i en mindre oppstartsbedrift.
  • Innføre bunnfradrag på ti millioner eller mer i formuesskatten. Skjermer eiere av små og mellomstore bedrifter, samtidig som de aller rikeste skattes.

lær mer om Venstres næringspolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**