La oss få et såkornfond!

– Studentboliger skal sikre studenter et rimelig og forutsigbart boligtilbud. Det er derfor viktig å bygge tilstrekkelig antall studentboliger, sier Iselin Nybø, foto: Mona Lindseth

Krefter i Stavanger, som SR-bank, Lyse og Smedvig, ønsker et nytt såkornfond til Stavanger-regionen. Iselin Nybø mener at det er mulig å få til. Venstre tar utfordringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Under budsjettforhandlingene sist høst fikk Venstre gjennomslag for at det skal opprettes et nytt landsdekkende såkornfond for IKT-næringene på 250 millioner. Foreløpig avventer vi noen avklaringer på selve innretningen av fondet, men vi forventer at dette skal være klart i løpet av høsten, slik at det kan startes opp til neste år.

– Et fond for IKT-næringer fremstår som en veldig god match for vår region. Det er en fremtidsrettet næring, og det er også innen teknologi at store deler av vårt eksisterende næringsliv satser, sier Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Rogaland Venstre. – Det er selvfølgelig slik at Stavangermiljøet må søke om å få forvalte dette fondet i konkurranse med andre forvaltningsmiljøer i landet. Samtidig har vi veldig gode forutsetninger med den kompetansen som finnes i regionen, og i og med at den private kapitalen allerede er klar, fortsetter Nybø.

Et fond for IKT-næringer fremstår som en veldig god match for vår region

Iselin Nybø

SR-bank, Lyse og Smedvig utfordrer politikerne på størrelsen av fondet. IKT-fondet som Venstre har kjempet gjennom er tenkt å ha en kapital på 250 millioner, mens næringslivet mener det må være på minst 500 millioner. Dette begrunner de med at en slik størrelsesorden vil tiltrekke seg de flinkeste folkene til å forvalte fondet, noe som igjen gjør det lettere å investere i de rette prosjektene. – Om den utfordringen tenker jeg én ting: dette kan vi få til! Vi har allerede et fond som skal startes opp, og som hadde passet godt i vår region. Venstre tar utfordringen med å øke statens andel for å gjøre dette til et enda større og sterkere såkornfond, sier Iselin Nybø entusiastisk.

– For å lykkes i fremtiden må vi fortsette omstillingen og skape nye arbeidsplasser utenfor oljesektoren. Slike såkornfond er med på å hjelpe frem nye bedrifter og når næringslivet er så offensive som her i regionen tar vi dette som et sikkert tegn på at det såkornfond både er ønsket og effektfullt.

De siste fire årene har Venstre fått gjennomslag for en rekke viktige tiltak for å løfte frem gründere og gjøre det enklere for dem som har en god idé og vil starte for seg selv. Nylig ble det offentliggjort en rapport etter et prosjekt ledet av BI-professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI, som viser at nyetablerte bedrifter står for nærmere to tredjedeler av nye arbeidsplasser i privat sektor. Dette viser at det å satse på folk som skaper en arbeidsplass for seg selv og noen til er fremtidsrettet og offensivt.

Å satse på folk som skaper en arbeidsplass for seg selv og noen til er fremtidsrettet og offensivt.

Iselin Nybø

– For å bygge opp et nytt næringsliv er det ikke nok å opprette såkornfond. En rekke virkemidler må på plass for å tilgang på kapital, for å få folk til å tørre å starte for seg selv og ikke minst for at folk ikke skal gi opp underveis. I forhandlinger med regjeringen har Venstre lykkes med å få på plass Kapitalfunn, en ordning som gir skattefradrag for de som vil investere kapital i en nyopprettet bedrift. Vi har også presset på for å få endret opsjonsbeskatningen slik at beskatningen utsettes til opsjonen realiseres. På denne måten kan bedriftene kan tiltrekke seg flinke folk ved å tilby opsjoner, sier Nybø.

– Rapporten peker på at skattesystemet både kan og bør brukes aktivt til å stimulere nystartede bedrifter, ikke minst for å få dem til å vokse. Derfor er det viktig at vi hele tiden ser fremover, på leting etter nye tiltak vi kan gjennomføre for å heie frem gründerne. Venstre har tatt til orde for å fjerne arbeidsgiveravgiften for bedrifter med inntil 5 ansatte de 3 første årene, vi vil endre innbetalingen av skatter og sosiale avgifter fra forskuddsvis til etterskuddsvis, bedre de sosiale ordningene og redusere byråkratiet, sier Nybø

– Venstre er partiet på borgerlig side som heier frem de små og mellomstore bedriftene. Det er i disse bedriftene mange av fremtidens arbeidsplasser skal komme. Å heie på gründere er å være på lag med framtida, og det er Venstre, avslutter Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**