Venstre med mye gjennomslag for Rogaland de siste fire årene

– Studentboliger skal sikre studenter et rimelig og forutsigbart boligtilbud. Det er derfor viktig å bygge tilstrekkelig antall studentboliger, sier Iselin Nybø, foto: Mona Lindseth

Venstre har fått en rekke viktige gjennomslag for Rogaland de siste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Stortingsrepresentant Iselin Nybø har jobbet hardt for Rogaland de siste fire årene, og dette viser godt igjen på gjennomslagene for Rogaland.

Skole og kunnskap

Venstre ønsker gratis SFO for lavinntekstfamilier, og har derfor fått gjennomslag for forsøksordning med gratis kjernetid på SFO ved tre skoler i Stavanger. Dette betyr at per oktober 2016 fikk 77 elever tilbud om gratis kjernetid på Skeie, Kvaleberg og Johannes opplæringssenter. Vi har stor tro på at denne forsøksordningen vil vise seg å ha positive effekter for de berørte familiene.

Det ble også bevilget 8,5 millioner kroner ekstra til svømmeopplæring i Rogaland i perioden 2015-2017, noe tusenvis av barn og unge får stor glede av!

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger har en utrolig viktig rolle i fylket vårt derfor har vi jobbet hardt for å styrke universitetets posisjon. Venstre har skaffet 435 nye studieplasser til UiS de siste fire årene, og vi har mer enn doblet antallet stipendiater ved UiS, med 103 nye. I tillegg har vi styrket basisfinansieringen til universitetet. Venstre vil fortsette arbeidet med å være UiS sin beste venn.

Høgskulen på Vestlandet, avd. Haugesund/Stord

Venstre har også sørget for nye stipendiatstillinger på Høgskulen på Vestlandet avd. Haugesund/Stord (HSH). I perioden 2014-2016 fikk HSH 9 nye stipendiatstillinger hvilket betyr at i 2016 hadde HSH 23 stipendiater, noe som har bidratt til å styrke forskningsmiljøet betydelig. Det ble også innvilget 2 millioner kroner til ekstra utstyr samt 45 nye studieplasser i 2015 og 25 i 2016. Venstre ser viktigheten av å fortsette og styrke HSH de kommende årende for å bidra til en positiv omstillingsprossess i regionen.

Miljø

Miljø er en av våre kjernesaker og også her har Venstre fått mange gode gjennomslag. De unike naturområdene rundt Preikestolen og Kjerag er mye besøkt av turister fra alle kanter av verden. I statsbudsjettet for 2017 sikret Venstre 2 millioner kroner i beredskapsmidler i disse områdene.

Dyrevern er også viktig, derfor sikret Venstre at det ble innført en dyrepolitienhet i Rogaland som jobber målrettet for å sikre dyrs rettigheter. Venstre håper at dette vil bli en nasjonal ordning på sikt.

Kollektivtrafikk

Et viktig aspekt for et bedre miljø er kollektivtrafikken, derfor har Venstre jobbet målrettet for å bedre tilbudet i fylket vårt. Vi har blant annet sørget for at kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø ble tatt inn i Nasjonal Transportplan (NTP).

Kultur og økt vedlikehold

Venstre har jobbet hardt for at filmfestivalen i Haugesund skal beholde sin posisjon i det nasjonale filmmiljøet. Vi sørget derfor for at de fikk 400.000 kroner ekstra støtte i 2015 og var på vakt for at de ikke fikk kutt på en million i 2017.

Mange kommuner i Rogaland sliter også med store utgifter til vedlikehold. Derfor sikret Venstre i 2016 82 millioner kroner mer enn regjeringen foreslo til økt vedlikehold. Dette bidrar også til å sikre mange arbeidsplasser til byggnæringen i en periode hvor arbeidsmarkedet har vært under stort press.

Ønsker du at vi skal fortsette det gode arbeidet for Rogaland? Da må vi ha Iselin på Stortinget i fire nye år. Husk på oss den 11. september!

Les også: Her er sakene som gjør at du bør stemme Venstre også i år

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**