Vår politikk

Vi i Venstre vet at folk er forskjellige, og vi elsker det. Venstre vil ha mer frihet til enkeltmennesket. Vi vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv.

Venstres toppkandidater i fylkesvalget.
Fra venstre: Svein Abrahamsen (3. kandidat), Unni Fuglestad (2. kandidat), Kjartan Alexander Lunde (fylkesordførerkandidat), Susanna Bredenbekk (4. kandidat).
Foto: Joachim Steinbru

Vi skal ha en skole som ruster elevene for framtida, og vi ønsker at det skal være enkelt å skape sin egen arbeidsplass i fylket vårt.

I fylket vårt har vi høy kompetanse og verdifulle erfaringer. Rogaland har de beste forutsetningene for å få flere nye og grønne arbeidsplasser.

Det må bli enklere å reise miljøvennlig. Vi jobber hver dag for billigere og bedre kollektivtilbud, og vi satser på å bygge trygge gang- og sykkelfelt.

Venstre er det liberale partiet. Kardemommeloven er et godt, liberalt program: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre hva man vil». Vi bør være frie til å leve livene våre slik vi selv vil, så lenge vi ikke skader andre.

Den største trusselen mot denne friheten er menneskeskapte klimaendringer. Slik vi holder på i dag, ødelegger vi vårt eget ressursgrunnlag og skaper grobunn for krig, fattigdom og ufrihet. Derfor må et liberalt parti også være et grønt parti. Venstre er Norges liberale miljøparti

Alt starter i skolen

Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å skape sin egen framtid. Venstre ønsker å:

 • La lærerne bruke mer tid på barna, mindre på byråkrati.
 • Ha flere helsesykepleiere.
 • Ha mer entreprenørskap i skolen.
 • Arbeide for flere læreplasser.
 • Ha gratis barnehage og SFO til de som trenger det.
 • Satse på høyere utdanning og forskning, blant annet ved å jobbe for flere studieplasser til UiS og HVL Haugesund, samt bedre studenters økonomiske situasjon.

Flere nye jobber

Den utfordrende situasjonen i arbeidsmarkedet i Rogaland de siste årene har vist oss viktigheten av å ha en offensiv næringspolitikk som heier frem ny initiativer og ideer. Venstre vil gjøre det enklere å starte nye bedrifter, og vi vil gjøre det enklere for små- og mellomstore bedrifter å vokse. Venstre ønsker derfor å:

 • Gjøre det enklere å starte ny bedrift.
 • Ta bort unødvendige regler og skjema for småbedrifter.
 • Styrke bærekraftig matproduksjon, og fremme lokal mat og råvarer.
 • Legge til rette for at også små, lokale bedrifter kan levere varer og tjenester til fylkeskommunen.
 • Styrke Rogaland som turistmål, med vekt på grønt reiseliv.
 • At Rogaland skal være ledende innen bioøkonomi.

Ta vare på naturen

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og krever at vi finner løsninger både lokalt, nasjonalt og globalt. Venstre vil gjøre det enkelt og billig å velge miljøvennlig. Venstre ønsker derfor å:

 • Gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt.
 • Arbeide for å gjøre havet og kystlinjene fritt for plast og søppel.
 • Verne sårbare havområder som Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Bygge flere gang- og sykkelveier, og i byområdene flere sykkelveier som er adskilt fra bilister og gående.
 • Få bygget flere ladestasjoner.
 • At det skal være gratis å ta med sykkel på buss, tog og ferjer.
 • Bygge et hurtig skinnegående kollektivtilbud på Nord-Jæren, med første byggetrinn mellom Stavager sentrum, Ullandhaug, Forus og flyplassen.

 

Les også: Barnas valgprogram

Les også: Venstre gjør det enklere for barn og ungdom å velge miljøvennlig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**