Slattumhallen skal bygges for framtida

Berit H. Bjørgan og Inge Solli, Nittedal Venstre

Nittedal Venstre har gått til valg på å bygge Slattumhallen. Først rett før sommerferien var de faglige vurderingene rundt tomtevalg klare, og formannskapet kunne fatte vedtak om å plassere hallen der vi hele tiden har ønsket den; ved Slattum skole.

Mer turnhall og klatrehall

Det er en stram tidsplan for Slattumhallen med planlagt byggestart 3.kvartal 2018. Tomten nord for Slattum skole er valgt, forutsatt at grunnerverv går i orden. Siste utvikling i saken er at varaordfører Inge Solli (V) på vegne av flertallspartiene fremmet forslag i kommunestyret om å utvide arealene til turnhall og klatrehall fra 700 m2 til 1100 m2, og at disse arealbehovene skal legges inn i konkurransegrunnlaget for Slattumhallen. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til vårt forslag.

Miljøkrav og estetikk

Budsjettrammen for Slattumhallen er satt til 94 millioner, og eiendomsforetaket er bedt om å komme tilbake til kommunestyret dersom forutsetningene for budsjett, funksjoner, framdrift eller miljøambisjonene endres. Ambisjonsnivået for klima- og miljøtiltak tilsier at tiltaket skal sertifiseres i henhold til Breeam Excellent. Slattumhallen blir et stort bygg, og vil bli godt synlig. Kommunestyret har vedtatt at anlegget bør gis en funksjonell og helhetlig løsning, der høy kvalitet på blant annet utforming og høyder på bygg, terreng- og landskapstilpasning, beplantning og materialbruk på bygg og uteanlegg skal vektlegges i den videre prosessen.

Fra ønsker til realitet

Veien fram til tomtevalg og konkurransegrunnlag for Slattumhallen har tatt mer tid enn forventet. Jeg er likevel glad for at vi nå har fått fram det beslutningsgrunnlaget vi trenger, og at arbeidet med omgjøre gode ønsker til en realitet nå kan starte. Samarbeidet med Nittedal idrettsråd er viktig i planleggingen av framtidige idrettsanlegg som dette, så jeg vil takke for det arbeidet idretten her i bygda har legt ned for å komme dit vi er i dag. Jeg ser fram til at konkurransegrunnlaget blir ferdigstilt, og at de konkrete løsningsforslagene kommer inn. Når Slattumhallen står klar, vil den være til stor glede og nytte for elevene ved både Slattum skole og Li ungdomsskole, samt idrettslagene og andre som skal benytte den nye hallen.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**