Representantforslag om utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark

Trine Noodt er glad for at Venstre vil ha sykehus i både Hammerfest og i Alta, Finnmark Venstre

Venstre har levert representantforslag (DOK8) om utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre er tydelig på at Finnmark trenger tre sykehus. Sykehusene må lokaliseres til Kirkenes, Hammerfest og Alta. Dette vil medføre at pasientgrunnlagene for de tre sykehusene vil være mellom 23000 innbyggere og 36000 innbyggere. Det er de store avstandene i fylket, samt værharde fjelloverganger som er mye vinterstengt som er begrunnelsen for at Venstre vil ha tre sykehus.

Her er representantforslaget som er levert Stortinget, og som formelt vil bli fremmet når Stortinget åpner 9. oktober.

Sykehusstruktur i Vest-Finnmark, DOK8

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**