Jeg har mer igjen å gjøre

Gi småbedriftene avgiftspause., Torill Myren

I fire år har jeg vært på jobb for Møre og Romsdal.

Gjennom arbeidet i næringskomiteen på Stortinget har jeg hatt det beste for Møre og Romsdal for øye. Jeg har satt mitt stempel på flere saker der arbeidet har gitt konkrete resultat for hjemfylket.

Det er sagt at det var få som fikk så god uttelling i revidert nasjonalbudsjett som meg. Det resulterte blant annet i millioner til masterplan for verdensarvområdet i Geiranger, styrking av Høgskolen i Molde og mer til både Helseinnovasjonsenteret og Høgskolesenteret i Kristiansund.

Noe annet jeg har løftet fram er økt satsing på forskning med styrking av blant annet Møreforsking og både Norsøk og Runde miljøsenter inn med faste poster på statsbudsjettet.

I tillegg til de konkrete sakene kommer også de lange kampene. På vegner av gründerfylket Møre og Romsdal henger jeg som en klegg på næringsministeren for å sikre færre skjema, bedre sosiale ordninger og lettere tilgang på kapital. En seier er ordningen med skattefradrag for penger investert i nye bedrifter. Vi heier på de som skaper en arbeidsplass for seg selv – og noen til.

Og så er det å aldri unnlate å snakke om reint hav og vern av Mørefeltet. Reint hav har svaret på to av de største utfordringene i verden; behov for mer mat og mer energi. Havrommet er mulighetsrommet og det vil være helt naturlig at havfylket Møre og Romsdal setter seg i skipperstolen og tar nasjonalt ansvar for en rekke satsinger på havet.

Jeg er klar for fire nye år for Møre og Romsdal. Her er så mange muligheter. De vil jeg kjempe for.

Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Venstre
Pål Farstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**