Gruppemøteplan Mandal Venstre høsten 2017

Gruppemøteplan Mandal Venstre høsten 2017

Om ikke annet blir opplyst (facebook, netthjemmeside) foregår møtene i klasserom 126 Blomdalen ungdomsskole kl.1900.

9.okt. Forkant av Bystyremøte 12.okt.

30.okt. Forkant av Drriftstyremøte 31.okt.

6.nov. Forkant av Bystyremøte 9.nov.

27.nov. Forkant av Driftstyremøte 28.nov.

11.des. Forkant av Bystyremøte 14.des.

Link til saklister legges ut på facebook før møtene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**