EN GOD DAG FOR VENSTRE OG MILJØET!

I dagens møte i By- og miljøutvalget fikk Venstre flertall for flere gode miljøsaker.

I sak om plastforsøpling/marin forsøpling fikk vi flertall for følgende:
A. I handlingsplanen skal det rapporteres om hvordan snøhåndteringen i kommunen praktiseres, og hvordan dette virker i forhold til spredning av miljøgifter, avfall og mikroplast fra land til sjø. (5/4)
B. I forbindelse med tiltak for å redusere bruk av handleposer av plast, vurderes også et forbud mot bruk av plastposer i Kristiansand kommune. (5/4)
C. Planen bør også inneholde tiltak i forhold til å begrense spredning av avfall og miljøgifter ved båtvask på offentlige og private anlegg. (7/2)
D. I handlingsplanen bør en drøfte mulighetene for å stoppe utbygging av 11-er baner med kunstgress inntil en har funnet miljøvennlige alternativer til gummigranulat. (6/3)
3. Det skal rapporteres på arbeidet mot marin forsøpling i den årlige miljø- og klimameldingen. (Enst)
Det innføres et forbud mot salg av gassballonger i Kristiansand kommune f.o.m. 1.1. 2018. (5/4)

I sak om Kringsjå skole – detaljregulering fikk jeg flertall for dette forslaget:
«11-er banen ved Kringsjå skole kan etableres med kunstgress dersom alternativ til gummigranulat kan benyttes. Dersom dette ikke er mulig, bygges banen med alternativt dekke.»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**