Enda flere barn får gratis barnehage

Trine Skei Grande på barnehagebesøk. , Foto: Anne Solsvik

Budsjettavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene betyr at enda flere barn får gratis barnehage. Dette er viktig for å sikre alle barn rett til en best mulig oppvekst. Omlag 6.600 nye barn vil fra 1. august 2018 få billigere eller gratis barnehage, sier Magdalena Lindtvedt, fylkesleder for Vestfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Konkret innebærer budsjettavtalen fra 22. november at inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen heves til 535.500 kroner, slik at den blir lik inntektsgrensen for rett til differensiert oppholdsbetaling. Anslagsvis vil 6.600 barn få billigere eller gratis barnehage med en slik endring.

– For å sikre alle barn rett til en best mulig oppvekst har Venstre gått til valg på en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for alle barn i lavinntektsfamilier, samtidig som vi styrker kvaliteten og valgmulighetene i barnehagene, sier Lindtvedt (bildet).

Fra før har nærmere 25.000 lavinntektsfamilier som følge av Venstres gjennomslag i forrige stortingsperiode (2013-2017) fått betydelig lavere barnehagekostnader i år. 33.000 barn har fått billigere barnehage. 18.000 barn har fått gratis kjernetid. Nå vil ordningen gjelde enda flere barn.

Mer informasjon på nettsidene våre
– Mer om dette forslaget finner dere også her da vi lanserte vårt alternative budsjettforslag: https://www.venstre.no/tema/statsbudsjett/venstres-alternative-statsbudsjett-2018/

– De fleste barn i Norge går i barnehage. Det er likevel sånn at mange av dem som trenger det aller mest ikke benytter tilbudet.
– For å sikre alle barn rett til en best mulig oppvekst har Venstre gått til valg på en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for alle barn i lavinntektsfamilier, samtidig som vi styrker kvaliteten og valgmulighetene i barnehagene.
– En slik reform skal styrke likestillingspolitikken, arbeidslinjen, integreringen og kampen mot barnefattigdommen. Det aller viktigste er at reformen sikrer alle barn som vokser opp i Norge likere muligheter, uavhengig av foreldrenes lommebok.

– Se også: https://www.venstre.no/tema/kunnskap-og-like-muligheter/barnehage/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**