Dobler kampen mot plast i havet

Ca. 100 kg søppel ble plukket fra aksjonen i 2017, Foto: Mats Hansen

– Vi bor i et land med fantastisk natur, men naturen er sårbar. Derfor er det viktig at vi i statsbudsjettet har fått gjennomslag for en rekke miljøsatsinger. Vi dobler støtten for å rydde opp i havet og langs norske strender, sier Rana og Nordland Venstres Mats Hansen.

– Et hovedmål for Venstre er å ta vare på naturen. Derfor er det klassiske naturvernet styrket i budsjettet for neste år. Venstre har gjennom budsjettavtalen fått på plass en rekke tiltak som bidrar til renere hav og strender, bedre luft og mer og bedre kunnskap om miljøet vårt, sier Hansen.

Klassisk naturvern

I budsjettavtalen mellom de borgerlige partiene er det bevilget om lag 300 mill. kr. til tiltak som styrker det klassiske naturvernet. Budsjettposten for tiltak mot marin forsøpling økes til 70 mill. kr. Det er en økning med 50 mill. kr. i forhold til regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

Tiltak mot plast

– Gjennom «Strandryddedagen» har flere tusen frivillige ryddet sine lokale strender både langs kysten og i innlandet. I 2016 ble nesten 380 000 kilo søppel fjernet fra norske strender, og mesteparten av dette er plast.

Hansen roser arbeidet, og er svært fornøyd med at dette arbeidet nå blir blant tiltakene som styrkes i budsjettet.

Takker strandrydderne

– Strandryddere har ryddet en kystlinje som tilsvarer avstanden mellom Oslo og Bergen og tilbake igjen. I Rana arrangerte Venstre strandrydding av området fra SI til politistasjonen. Aksjonen samlet ca. 20 frivillige fra 4 til 74 år, og Høyre og Arbeiderpartiet bidro også. Ifølge Strandryddedagens rapport består søppelet av en rekke plastgjenstander, der plastbiter, tau, drikkeflasker, isopor, strips og korker er gjengangere.

– Vi vil takke både strandrydderne og nettverksorganisasjonen Hold Norge Rent for en fantastisk innsats, sier Hansen.

Forsterkninger til klassisk naturvern i Statsbudsjettet 2018

 • Skogvern: 75 mill. kr.
 • Klimatiltak i kommunene: 50 mill. kr.
 • Tiltak mot marin forsøpling: 50 mill. kr.
 • Tilskudd til vannmiljø-tiltak: 25 mill. kr.
 • Tilskudd til truede arter og naturtyper: 20 mill. kr.
 • Kunnskapsløft for havet: 20 mill. kr.
 • Økologisk grunnkart: 20 mill. kr.
 • Kalking villaks og vanndirektivet: 20 mill. kr.
 • Restaurering av myr: 3 mill. kr.
 • Tilskudd Norsk villakssenter: 3 mill. kr.
 • Formidling av klimaforskning CICERO: 2 mill. kr.
 • Runde miljøsenter: 1 mill. kr.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**